Wednesday

Teori Sastera dan Budaya Dalam Kajian Akademik, diselenggarakan oleh Mana Sikana, UKM/ 233


Buku Teori Sastera dan Budaya dalam Kajian Akademik mengandungi sepuluh kertas kerja yang kesemuanya bersangkutan dengan teori, iaitu hasil daripada ‘ Seminar Pasca Sarjana’ anjuran Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut adalah senarai kertas yang terkandung dalam buku ini:

1-      Ilmu Filogi Melayu: menghadapi Abad 21

2-      Teori Budaya Islam

3-      Teori Budaya: Pemerian dan Interpretasi

4-      Teori Penciptaan Karya

5-      Penerapan Teori dalam Penelitian Sastera Moden

6-      Kaedah Integrasi dalam Kajian Sastera

7-      Teori Sastera Perkaedahan Melayu

8-      Teori Sastera Islam

9-      Teori Sastera Pasca Moden Sabagai Landasan Penulisan Teks Akademik

10-  Teori Sastera Islam Satu Perbandingan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...