Thursday

Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah Dan Agama 2012, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia/234


Prosiding ini adalah himpunan beberapa kertas akademik yang dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2012 (SIGMA 2012) yang bertempat di DKF 1.2 dan DKF 1.1, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai pada hari Sabtu, 22 September 2012 bersamaan 6 Zulkaedah 1433 Hijrah. Berikut adalah senarai kertas kerja:
 
 
 
 
 
 

1.      Penghayatan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Menangani Isu-Isu Islam Semasa

2.      Religious Pluralism Or Tolerance?

3.      Tahap Keberkesanan Dan Impak Program Pembelajaran Nonformal Di Masjid Terhadap Wanita: Implikasi Terhadap Pengajian Agama

4.      Pemikiran Kritis Dalam Religionswissenschaft: Sorotan Kepada Pendekatan Rahmatullah Al-Kairanawi*

5.       Pendalilan Akal Dalam Akidah Menurut Ashacirah

6.     عقيدة الخلاص والفداء عند النصارى وموقف الإسلام منها

7.     العقدي حوار الأديان ، التحدي          

8.     سلامة العقيدة دليل لسلامة القلب رؤية قرآنية من قصة إبراهيم عليه السلام

9.      Pembaharuan (Tajdid) Pengajian Ilmu Akidah Menurut Shaykh Muhammad Al-Ghazali

10.  Al-Istitabah: Konsep Hukum Dan Ikhtilaf Ulama

11.  Pencegahan Gejala Sosial Melalui Pemerkasaan Ilmu, Amal Dan Penghayatan Islam: Tinjauan Ke Atas Pelatih Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (Puspen)

12.  Kajian Fatwa Akidah Dan Ajaran Sesat: Manhaj Ifta’ (Pengeluaran Fatwa) Di Negeri Selangor Dan Negeri Sembilan

13.  Ketua Agama Sebagai Ejen Utama Dialog Antara Agama: Analisa Terhadap Keperluan Penglibatan Ketua Agama Ke Arah Penyelesaian Konflik Antara Agama

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...