Thursday

Prosiding Seminar Penyelidikan 2013, IPG Kampus Pendidikan Teknik / 230


Seminar penyelidikan 2013 diadakan pada 21 mac 2013 bertempat di Dewan Kuliah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Prosiding seminar hanya mengandungi enam kertas kerja yang dibentangkan. Berikut adalah senarai kertas kerja. m/s:87

 Kertas Kerja
1.      Teaching Game For Understanding In Primary Physical Education Class: Constructivism Theory And Implication
2.      Examining Critical Success Factors Of Human Teacher Development (Big) Program In Malaysian Teacher Education Institutes
3.      Tahap Kesediaan Efikasi Pengetahuan Dan Kemahiran Profesional Guru Dalam Kalangan Guru-Guru Pelatih 8pismp Ambilan Januari 2009 Di Ipg Kp Teknik
4.      Hubungan Implisit Keteraturan Fikiran Dari Sudut Teori Struktur Retorika
5.      Tahun Pertama Dalam Perkhidmatan Seorang Guru Permulaan: Penyesuaian Diri
6.      Technological Complexity And Fluidity Of Learning Systems

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...