Monday

Ab.Halim Tamuri & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (2011), Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia./228

Proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan sesuai untuk para pelajar perlu dirangka dan dilaksanakan dengan sebaiknya oleh para pendidik bagi memperolehi kualiti pendidikan yang terbaik. Berikut adalah topik yang dibincangkan dalam buku ini yang merupakan dari beberapa kertas kerja;

1-      Isu pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam
2-      Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam: Konvensional dan Inovasi
3-      Pembelajaran Pengaturan kendiri dalam Pendidikan Islam
4-      Pengajaran Berasaskan komputer: Asas Pelaksanaan Pendidikan Islam
5-      Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan laman Web
6-      Pendekatan Bersepadu Pengajaran dan Pembelajaran Akidah
7-      Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam pendidikan Akhlak
8-      Pembelajaran Berasaskan Usrah
9-      Pembelajaran Berasaskan Masjid

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...