Monday

Prosiding Seminar Serantau Maqasid al-Quran (2012), Darul al-Quran Singapura/223

Seminar Serantau Maqasid al-Quran 2012 yang diadakan pada 24 Mac 2012. Seminar tersebut anjuran bersama oleh  Darul Quran Singapura dan Jabatan al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, UKM  dengan kerjasama Institut Islam Hadhari. Berikut adalah senarai kertas kerja:
Kandungan
BAHAGIAN 1:
1.      Dinamika Ilmu Qira’at ke Arah Mencapai Maqasid Al-Quran
2.      Kepentingan Ilmu Qira’at Sebagai Sumber Ilmu Islam
3.      Maqasid Al-Qur’an: Satu Analisa dari Sudut Berinteraksi dan Membudayakannya
4.      I’jaz ‘Ilmiyy dalam Qira’at dalam Membentuk Generasi Al-Quran
5.      Pengajian Qira’at di Malaysia: Antara Realiti dan Harapan
BAHAGIAN 2
1.      Kajian Penguasaan Tarannum Al-Quran KKQ di Selangor: Tinjauan
2.      Penilaian Produk Berasaskan Model Penilaian Cipp (Stufflebeam &
3.      Penghayatan Adab-Adab Tilawah al-Quran dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
4.      Sumbangan Program Jawi, al-Quran, Arab dan Fardu Ain (J-Qaf) Terhadap Pendidikan Literasi al-Quran di Malaysia
5.      Pengalaman Pembelajaran Hafazan al-Quran di Sekolah Tahfiz Dua Aliran Pengajian
6.      Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan al-Quran di Sekolah Tahfiz: Satu Kajian Deskriptif
7.      Konsep Al-Ifrat dan Al-Tafrit dalam al-Quran
8.      Perlaksanaan Kelas Kemahiran al-Quran di Sekolah di Malaysia: Satu Pengenalan

9.      Masa dalam al-Quran
10.  Maqasid al-Quran dan Peranannya: Satu Pengenalan
11.  Al-Quran dan Penyakit Hati
12.  Pengaruh Maklumat Linguistik Qari Terhadap Waqf dan Ibtida: Satu Tinjauan Awal
13.  Manhaj Al-Tasfiyah (Pemurnian) dalam al-Quran dan Kaitannya dengan Para Rasul
14.  Dakwaan dan Kritikan Muslim Liberal Terhadap al-Quran dan Ilmu Tafsir
15.  Three Theosophical and Theological Concepts in the Koran Teaching and Learning of Tilawah al-Quran in Malaysian Schools.
16.  زنا المحارم : لمحة بيانية من القرآن الكريم
17. الوقت وأهميته في القرآن الكريم

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...