Tuesday

Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan (2011)Persatuan Mahasiswa Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia /218

Seminar Qiraat Peringkat Kebangsaan 2011 yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak beserta Pelajar-pelajar Kursus Umum Tilawah Al-Quran (Qiraat), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada bertempat di Auditorium Utama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan pada seminar tersebut:


1.      Al-Quran: Memartabatkan dan Mengiktiraf Ahlinya di Malaysia – Satu Cadangan
2.      Rasm Uthmani: Hubungannya Dalam Bidang Ilmu Qiraat
3.      Qiraat Imam A’sim Riwayat Hafs: Kajian Daripada Dua Toriq
4.      Perkembangan Ilmu Qiraat di Malaysia dan Keperluannya di Institusi Pengajian Tinggi
5.      Pengajaran dan Pembelajaran Qiraat: Pengalaman di UIAM
6.      Keberkesanan Mempelajari Ilmu Qiraat: Antara Harapan, Cabaran dan Penyelesaian Masalah
7.      Keperluan Bertalaqqi dan Bermusyafahah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Al-Quran: Satu Tuntutan
8.      Keaslian Sanad Pengajian Al-Quran: Kelangsungan Tradisi Ilmu Al-Quran
9.      Tahap Penguasaan Bacaan Al-Quran Bagi Imam-imam di Daerah Kota Setar dan Kubang Pasu, Kedah: Satu Kajian
10.  Kaedah Yang Berkesan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ilmu Qiraat Kepada Orang Awam: Satu Kajian
11.  Sejarah Perkembangan Qiraat Dari Zaman Rasulullah S.A.W. Hingga Ke Hari Ini
12.  Qiraat 10: Pendekatan Pada Lafaz Dan Sebutan – Satu Penelitian Dalam Usul

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...