Sunday

Seminar Kebangsaan Peradaban dan Pemikiran Islam (2011) Kolej Universiti Islam Selangor/2200 bps

Seminar Kebangssan Peradaban dan Pemikiran Islam (2011) dianjurkan oleh Kolej Universiti Islam Selangor pada 24 Novermber 2011 bertempat di Auditorium Akademi Islam KUIS. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan:

Ucaptama

Tajuk: Konsep Negara Islam dan Siasah Syar’iyyah Menurut Sarjana-Sarjana Tradisi Dan Kontemporari

Kertas Kerja Utama

Tajuk: Prospek Pelaksanaan Sistem Islam Di Timur Tengah Dan Kedudukan Gerakan Islam Dalam Pembentukan Pemerintahan Baru Pasca Revolusi 2011

Tajuk: Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariah Dalam Kerangka Perlembagaan Malaysia

Tajuk: Model Sistem Ekonomi Dan Kewangan Negara Islam Berdasarkan Konteks Malaysia Dan Semasa


Kertas Kerja

No.1 Implikasi Penglibatan Ulama Dalam Politik Di Semenanjung Malaysia:Quo Vadis Menjelang Pilihanraya Umum Ke-13
No.2 Dakwah Dan Penindasan Ikhwan Al-Muslimin Dalam Sejarah Perkembangan Politik Mesir, 1928-2005
No.3 Zionisme dan peranannya di dalam menjatuhkan Kerajaan Turki Uthmaniyyah di awal abad ke 20.
No.4 The Position Of Islam And Modernity On Society, Law And Politics And Their Implications For Contemporary Muslim Societies
No.5 The Success Of The Madinan Society And Its Reflection On The Integration Of The Malaysian Society
No.6 Pemikiran Ashacirah: Pengenalan Terhadap Persoalan Kepimpinan
No.7 Judicial Cooperation in Malaysia – Preliminary Overview of the Possibility and Challenges
No.8 Tun Salleh Abas: Ketua Hakim Negara Dan Sumbangan Pemikiran Beliau Dari Aspek Perundangan Di Malaysia
No.9 Tuntutan Dakwah Dan Kepelbagaian Parti Politik Islam
No.10 Aliran Pemikiran Dakwah Hizb Al-Tahrir
No.11 Aliran Pemikiran Tasawuf SIÓSÔ : Satu Sorotan Terhadap Tokoh-Tokohnya Di Nusantara
No.12 Patriotisme Mukmin Membina Pemikiran Dan Peradaban Islam
No.13 Cabaran Pengajaran Ilmu Siasah Syar’iyyah Dalam Kursus Wajib Di IPTA Dan IPTS: Satu Pengalaman
No.14 Perintah Taubat Terhadap Pesalah Riddah Sebagai Hukuman Alternatif Menurut Perspektif Perundangan Islam Dan Siyasah Syari’yyah: Satu Pandangan
No.15 Refleksi Nilai Modenisme Di Kalangan Generasi Muda Melayu Di Dalam Proses Pemilihan Kepimpinan Politik
No.16 ‘Al-Qalb Al-Salim’ Dalam Pengurusan Pentadbiran
No.17 Pemantapan Modul Latihan Kepada Tenaga Pengajar: Kajian Kes Kepada Saudara Baru
No.18 Dakwah Dan Facebook:Kesan Terhadap Proses Ta’dib Para Pelajar Di KUIS
No.19 Madinah Al-Munawwarah Ikon Pembentukan Negara
Islam
No.20 Pengurusan Konflik Dan Asas Resolusi Menurut Perspektif Islam
No.21 Kesultanan Melayu Di Malaysia: Kelestarian Status Quo Bangsa
Tempat 4: Bilik Seminar 4108, Akademi Islam, KUIS
No.22 Ketokohan Pak Natsir Dalam Politik
No.23 Sumbangan Dr. Mustafa Al-Siba’ie Dalam Gerakan Dakwah Islamiyyah
No.24 Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob Dalam Kesatuan Melayu Muda (KMM) (1938-1941)
No.25 Malayan Union:Permulaan Perjuangan Dan Penyatuan Politik Di Tanah Melayu (1946-1948)
Ucapan Penggulungan
Tajuk: Sistem Pemerintahan Dan Kerajaan Islam Pra Dan Pasca Moden: Model Terbaik Dalam Konteks Malaysia

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...