Saturday

Seminar Hukum Islam Semasa(2011), Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya/219

Seminar Hukum Islam Semasa dianjurkan oleh Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 14 dan 15 Disember 2011. Berikut adalah senarai kertas kerja yang dibentangkan pada seminar tersebut:

Ucap utama

·         Fiqh Kepenggunaan Semasa: Realiti Dan Cabaran Di Malaysia.
·         Isu Dan Cabaran Semasa Dalam Pembangunan Industri Halal Di Malaysia.

Senarai Kertas Kerja

 1. Amalan-Amalan Terbaik Dalam Pengeluaran Makanan Halal di Malaysia
 2. Pemikiran Fiqh Kepenggunaan Islam: Satu Pengenalan
 3. Pengintegrasian Sistem Jaminan Halal Dan Rantaian Bekalan Produk-Produk Halal: Satu Tinjauan.
 4. Prinsip Asas Penentuan Halal Dan Haram Dalam Pemakanan
 5. Aplikasi Good Governan Dalam Perlindungan Hak-hak Pengguna:  Kajian Terhadap Penentuan dan Pengawasan Produk Makanan  Halal di Indonesia dan Malaysia
 6. Prinsip-Prinsip Asas Dalam Pengurusan Makanan Halal: Penelitian Terhadap Pandangan Al-Ghazali.
 7. Proses Pensijilan Halal Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur.
 8. Sektor Halal Malaysia: Ke Mana Hala Tujunya?
 9. Al-Hisbah: Konsep dan Kepentingannya Kepada Kesejahteraan Pengguna
 10.  Analisis Gender Dalam Budaya Kepenggunaan Semasa di Malaysia.
 11. Nilai Berkat Dalam Perniagaan : Membugar Jatidiri Rabbani Usahawan dan Pengguna Islam di Malaysia.
 12. Pengurusan Zakat Golongan Mualaf Di Dalam Masyarakat Islam: Satu Sorotan Di Johor.
 13. Kecacatan Rumah Kediaman (House Defects): Perspektif Shariah dan Kajian Awal Kes-kes di Malaysia.
 14. Legal Approach To Prevention Crime In Islamic Finance in Malaysia and Iran.
 15. Penyalahgunaan Teknologi Perubatan Penyumbang Gejala Pengguguran Bayi: Kajian Menurut Perundangan Malaysia Dan Islam.
إثبات النسب والجريمة من خلال البصمة الجينية وإلى أي مدى توصل العلم ، دراسة تحليلية
مقارنة.

 1. دو رالتأمين مقام العاقلة في دفع الديات الناتجة من الحوادث، دراسة تحليلية
 2. Amanah Saham Bumiputera:Suatu Analisis Dari Sudut Akad.
 3. Aplikasi Maqasid Syari’ah Dalam Sistem Kewangan Islam.
 4. Hak Khiyar Dalam Isu Kepenggunaan di Malaysia: Satu Analisis.
 5. Kepenggunaan Patuh Syariah Dalam Multi Level Marketing (MLM) : Isu-Isu Dan Cadangan.
 6. اختلاف الفقهاء في ربط القروض والديون بمستوى الأسعار
 7. Makanan Ubahsuai Genetik (GM Food): Konsep dan Analisis Hukum.
 8. Pengambilan Makanan Segera Dari Aspek Kepenggunaan Dan Hukum Islam.
 9. Pengurusan Produk Halal: Kajian Menurut Perspektif Undang-Undang Di Malaysia.
 10. Realisasi Pandangan Fuqaha Tentang Makanan Berasaskan Nilai Saintifik Semasa
 11. تحريم الضرر في الإسلام " التدخين نموذجا".
 12. Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Bone China Dalam Kalangan Masyarakat Islam.
 13. Penggunaan Sains Dan Teknologi Dalam Penentuan Hukum: Kajian Terhadap Aplikasi Kriteria Dan Instrumentasi Astronomi Dalam Cerapan Hilal.
 14. Penentuan Piawaian Alkohol Dalam Makanan Yang Dibenarkan Dari Perspektif Islam.
 15. Penghayatan Maqasid Al-Syariah Dan Integrasi Sains Dalam Penetapan Hukum Fiqh Kepenggunaan: Analisis Hukum Bersiwak.
 16. Xenotransplantasi Unsur Babi Sebagai Medium Terapeutik : Kajian Menurut Perspektif Islam Dan Saintifik.
 17. Fatwa Mengenai Bidang Kepenggunaan Dalam E-Fatwa Jakim : Analisis Terhadap Fatwa Berkaitan Alkohol, Bioteknologi Dan Perubatan.
 18. Penggunaan Kad Kredit Dalam Kalangan Kakitangan Islam, Universiti Malaya.
 19. التأمين التعاوني المركب ومشروعيته.
 20. زينة المرأة فى ميزان الشريعة.
 21. “Bahan-Bahan Rawatan” Yang Terpakai Di Beberapa Pusat Rawatan Alternatif Di Malaysia : Satu Tinjuan Dari Sudut Hukum Dan Ilmu Pengubatan Islam.
 22. Kepenggunaan Perisian Hadith Di Kalangan Pelajar Pengajian Islam Utm.
 23. Hukum Semasa Dalam Rawatan Islam: Isu Terhadap Pengamalan Kaedah “Scanning” Dalam Rawatan Penyakit Gangguan Makhluk Halus.
 24. Penyelewengan Akidah Dan Syariat Dalam Perkhidmatan Rawatan Alternatif: Isu Kepenggunaan & Akidah Umat Islam.
 25. Bai’-Al-Inah Menurut Fiqh Muamalat- Analisis Dari Perspektif Perisian Aplikasi.
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...