Wednesday

Shahnon Ahmad (1992) KESASTERAWANAN: Kepolitikan, Kealaman, Kedirian dan Kemanusiaan ,Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./200

KESASTERAWANAN: Kepolitikan, Kealaman, Kedirian dan Kemanusiaan merupakan satu usaha jujur daripada Shahnon untuk menonjolkan pandangan dunia (world view) beliau terhadap keempat-empat hal tersebut. Keempat-empat hal ini beliau telitikan sehalus-halusnya sehingga yang satu tidak dapat berdiri tanpa dokongan yang satu lagi. Kesasterawananlah yang mengikat kempat-empat hal tersebut sehingga menjadi suatu adunan yang harmoni dan mesra. Keempat-empat hal ini tentunya tercerna secara mesra dalam hampir kesemua novel Shahnon- daripada Ranjau Sepanjang Jalan hinggalah ke Patriarch. Demikianlah pemahaman terhadap keempat-empat hal ini tambah memperkaya malah memperdalam apresiasi kita terhadap novel-novel Shahnon Ahmad. m/s:183Kandungan
  • Kespontanan Sebuah Pendahuluan Serba Ringkas
  • Kesasterawanan dan Kepolitikan
  • Kesasterawanan Dan Kealaman
  • Kesasterawanan Dan Kedirian
  • Kesasterawanan Dan Kemanusiaan
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...