Monday

Nurazmi Kuntum (1991) Teori dan Pemikiran Sastera Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./211

BUKU ini membincangkan hal-hal yang berkaitan  dengan sastera Islam bertolak dari Definisi dan Konsep Sastera Islam hinggalah kepada Teori dan Polemik Sastera Islam di Malaysia. Penulis juga memasukkan pendapat-pendapat tokoh-tokoh terkenal mengenai sastera dan Islam itu sendiri serta peranannya dalam pembangunan ummah. m/s:250

Kandungan
Daftar Jadual
Senarai Singkatan

BAB 1 : Definisi dan Konsep Sastera Islam
BAB 2 : Puisi Melayu Islam
BAB 3 : Prosa Melayu Islam
BAB 4 : Teori dan Polemik Sastera Islam di Malaysia.

Penutup
Bibliografi
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...