Thursday

Mohd Ismail Mustari et.al(2008), Pengurusan Berkualiti Memacu Kecemerlangan Pengurusan Masjid. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia./201

BUKU ini merupakan sebuah buku yang menghimpunkan koleksi artikel terpilih ahli akademik di Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid dengan tema ‘Masjid Pemangkin Pembangunan Modal Insan’ yang telah diadakan pada 28-29 April 2007 bertempat di Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia. m/s:180

Kandungan
Prakata
Transliterasi
Singkatan

Bab 1 Pemerkasaan Masjid Melalui Pengurusan Profesional
Bab 2 Institusi Masjid dalam Memperkasakan Pembangunan Modal Insan
Bab 3 Pengurusan Masjid: Satu Tinjauan ke atas Masjid Cemerlang
Bab 4 Manual Prosedur Kerja (MPK): Ke Arah Memantapkan Pengurusan Masjid
Bab 5 Pengurusan Kewangan: Mempamerkan Akauntabiliti Masjid
Bab 6 Menjana Sumber Kewangan Masjid Pemangkin Pembangunan Ekonomi Ummah
Bab 7 Perpustakaan Dalam Masjid Satu Tinjauan
Bab 8 Cadangan Penyediaan Tempat Wuduk yang Efisien
Bab 9 Kajian Penggunaan Peralatan Audio-Visual Masjid JAIS
Glosari
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...