Friday

Mohd Ismail Mustari (2008), Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari. Skudai:Universiti Teknologi Malaysia./204

BUKU Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Madani merupakan sebuah buku yang menghimpunkan artikel terpilih ahli akademik di Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid dengan tema ‘Masjid Pemangkin Pembangunan Modal Insan’ yang telah diadakan
pada 28-29 April 2007 bertempat di Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia. m/s:150


Prakata
Transliterasi
Singkatan

Bab 1 Masjid Sebagai lnstitusi Pendidikan: Sorotan Abad ke-3 H - 5 H 1
Bab 2 Falsafah dan Fungsi Masjid Dalam Islam
Bab 3 Peranan Masjid dalam Masyarakat Hadhari
Bab 4 Masjid dan Fungsi Komunikasi
Bab 5 Kepentingan dan Peranan Masjid dari Sudut Pendidikan Islam dalam Masyarakat
Bab 6 Masjid Sebagai Pusat Kecemerlangan Minda Islam
Bab 7 Peranan dan Kepentingan Pengurusan Sumber Manusia dalam Pengurusan Masjid
Bab 8 Komunikasi dalam Penulisan untuk Masjid

Glosari
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...