Friday

Kamarul Azmi Jasmi (2008), Wanita dalam Penyelidikan Pendidikan. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia./206

Buku ini merupakan salah satu himpunan kajian ilmiyyah yang menyentuh tentang tema penyelidikan pendidikan dan wanita yang dibicarakan oleh khalayak penyelidik pendidikan dan penyelidik wanita dalam Seminar Wanita Islam 2005 (SEWANI2005).

Kandungan
Prakata
Transliterasi
Singkatan

Bab 1- Kesan Pengasingan Pelajar Wanita Dan Lelaki Terhadap Akhlak Dan Pencapaian
Akademik Pelajar

Bab 2- Pembelajaran Arahan Kendiri: Satu Kajian Di Kalangan Staf Akademik Wanita Muslim Di Kuittho, Batu Pahat, Johor

Bab 3- Persepsi Guru Pelatih Terhadap Kedudukan Wanita Sebagai Ketua

Bab 4- Peranan Institusi Pendidikan Tinggi Dalam Menjana Usahawan Wanita Siswazah: Kes Universiti Utara Malaysia

Bab 5- Karektor Wanita Muslim Dalam Karya Sastera

Bab 6-Teknik Delphi Ubahsuaian: Satu Alternatif Penyelidikan Wanita

Glosari
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...