Friday

Azmi Shah Suratman et.al (2008) Islam dan Cabaran Semasa dalam Sains & Teknologi. Skudai. Universiti Teknologi Malaysia./208

Bab-bab dalam buku ini adalah berasaskan kepada pembentangan kertas kerja di seminar antarabangsa yang bertemakan: Islam And The Challenges Of Science And Technology In The 21st Century yang telah berlansung di Puteri Pan Pacific Johor Bahru Johor pada 7-9 September 2003. Seminar ini telah dianjurkan oleh Masjid Sultan Ismail Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor.

KANDUNGAN
Prakata
  • Bab 1 Sains Dan Agama : Ke Arah Kesedaran Dan Keharmonian Semula
  • Bab 2 Sarjana Muslim Dan Tanggungjawab Sosial: Suatu Pemikiran Semula Pada Abad Pengetahuan
  • Bab 3 Genome Dan Pemetaan Genetik Bukti-Bukti Baru Dalam Mukjizat Biologi Di Dalam Al-Quran Dan Al- Sunnah
  • Bab 4 The Digitalization Of Hadis: Between Needs And Challenges
  • BAB 5 Holistic View In A Mathematical Modelling
  • Bab 6 Teknologi Pengklonan Dan Cabaran Terhadap Tamadun Manusia: Perspektif Islam

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...