Monday

Osman Hj Khalid, (terj.)(1997), Sistem Sosial dan Pertahanan Dalam Islam. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./198

Kata Pengantar
Sepatah Kata Penterjemah

Bab Pertama

  • Sistem Sosial Dalam Islam
  • Tanggungjawab Kemasyarakatan
  • Kedudukan Wanita Dalam Keluarga Muslim
  • Pembebasan Hamba Abdi Dalam Islam
  • Pemerintahan dan Keadilan Sosial

Bab Kedua

  • Sistem Pertahanan Dalam Islam
  • Peraturan Kerahan Tenaga
  • Peraturan Peperangan dan Pertahanan Dalam Islam

Nota Kaki.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...