Monday

Md. Akhir Hj. Yaacob, (terj.)(1991), Sistem Pemerintahan Dalam Islam. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./199

Kata Pengantar
Kata-Kata Penterjemah

Pendahuluan
Bab Pertama
Faktor-Faktor Kejayan dan kegagalan
Fasal Pertama: Faktor-Faktor Kejayaan
·         Kedaulatan Undang-Undang dalam Sistem Politik Moden
·         Kedaulatan Undang-Undang Dalam Sistem Politik Islam
·         Rakyat Sebagai Sumber Kekuasaan Kerajaan
·         Ash-Syura

Fasal Kedua: Sebab-Sebab Kegagalan

Bab Kedua

  • Kemestian Penyelesaian Islam
  • Pengalaman Orang-orang Islam Dengan Rusia Volsyivik
  • Pengalaman Orang-orang Islam Dengan orang-orang Yahudi di Palestin

Penutup

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...