Monday

Mahmood Zuhdi Hj.Abd Majid(1992), Undang-Undang Jenayah Islam: Konsep dan Asas Pelaksanaannya. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri./197

BUKU ini menjelaskan pandangan Islam terhadap undang-undang jenayah Islam yang mempunyai prinsip-prinsip asasi bagi menjamin hubungannya yang tidak terhad terhadap masyarakat dan sesuai pula dengan tujuan-tujuan secara umum akidah Islamiah itu sendiri.m/s;74

Kandungan

Kata-kata Aluan

Pendahuluan
FASAL PERTAMA- Konsep Jenayah
FASAL KEDUA-Asas-asas Penentuan
FASAL KETIGA- Keseksaan: Objektif dan tujuannya
FASAL KEEMPAT- Konsep Asasi Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...