Monday

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara 4 (2010), Hiyal & Makharij: Ke Arah Ketelusan Di Dalam Operasi Perbankan Islam. International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)/184

MUZAKARAH Cendekiawan Syariah Nusantara merupakan persidangan tahunan yang dihadiri oleh para alim ulama, penasihat Syariah, cendekiawan Islam dan pengamal kewangan tempatan serta pakar-pakar dari seantero Nusantara dari persada kewangan Islam. Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara keempat ini akan membincangkan mengenai dua isu yang berkaitan dengan industri kewangan Islam. Pertama, isu hiyal dan Makharij di dalam sistem perbankan Islam. m/s:162

Pendahuluan
Kata-Kata Aluan
Kata Pengantar
Ucapan Alu-Aluan

Pembentangan Dan Kertas Kerja

  1. Parameter Hiyal Dalam Kewangan Islam
  2. Hiyal Dan Makharij Di Dalam Sistem Perbankan Islam (Pengalaman Indonesia)
  3. Isu-Isu Perundangan Dalam Instrumen Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah
  4. Ijarah Dari Konteks Aplikasi, Perundangan Dan Syariah
  5. Ijarah Dari Konteks Aplikasi, Perundangan Dan Syariah

Resolusi 1
Mengenai hiyal dan Penggunaanya di Dalam Sistem Kewangan Islam

Resolusi 2
Mengenai Ijarah dari Aspek Aplikasi, Perundangan dan Syariah

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...