Monday

Konvensyen Kewangan dan Perbankan Islam 2010 (SISMIM ‘1O), Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor./ 183

KONVENSYEN Kewangan dan Perbankan Islam 2010 (SISMIM ‘1O) dianjurkan oleh Persatuan Ulama’ Malaysia Cawangan Selangor (PUMSEL)  pada 13 Mac 2010 di Dewan Seminar Utama, Masjid Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Konvenysen ini membincangkan dan memberikan penjelasan hukum berkaitan isu- isu semasa kewangan Islam melalui wahana sebagai platform memberikan kefahaman berkaitan asas- asas muamalat Islam.

 Pembentangan Kertas Kerja
  1. Kertas 1: Senario Sistem Kewangan dan Perbankan Islam : Isu-Isu dan Cabaran Semasa.
  2. Kertas 2: Sistem Kewangan Islam; Satu Kajian Persepsi Dikalangan Masyarakat Bukan Islam di Malaysia
  3. Kertas 3: Isu-isu Perundangan Dalam Kewangan Islam : Cabaran dan Harapan Kepada Institusi Kehakiman Syariah
  4. Kertas 4: Faedah Perbankan Konvensional dan Keuntungan dalam Perbankan Islam: Sorotan Fiqh Perbandingan
  5. Kertas 5: Insurans dan Takaful; Suatu Perbandingan dan Perbahasan Hukum
  6. Kertas 6: Produk Kad Kredit Islam dan Aplikasinya di Perbankan Islam
  7. Kertas 7: Forex Trading dan Leverage: Konsep, Aplikasi dan Penilaian Melalui Kerangka Hukum
  8. Kertas 8: Perniagaan MLM Dalam Perspektif Fiqh Islami
  9. Kertas 9: Pemilikan Saham dan Ekuiti: Isu- isu Semasa Syariah

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...