Sunday

Zulkifley Hamid (2000) Bahasa: Konsep, Fungsi dan Penguasaannya oleh Penutur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka/163

BUKU ini secara mendalam membincangkan pelbagai aspek tentang hubungan antara bahasa dengan pengunanya. Tumpuan lebih diberikan pada topic-topik tentang takrif bahasa, hubungan langsung antara bahasa dan akal budi dan kehidupan para penutur serta penguasaan bahasa dan masalahnya dalam proses menguasai pengetahuan bahasa. Setiap hujah berlandaskan pandangan pelbagai sarjana daripada pelbagai bidang ilmu linguistik.

Kandungan
Pengenalan
BAB 1 : Takrif Bahasa
BAB 2 : Psikolinguistik Sebagai Penyingkap Akal Budi
BAB 3 : Tatabahasa Sejagat dan Pemerolehan Pengetahuan Bahasa Pertama
BAB 4 : Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Malaysia
BAB 5 : Bahasa dan Hakikat Kehidupan Penutur

Rujukan
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...