Wednesday

Tajul Aris Ahmad Bustami et.al (penyunting) (2003) Harta Sepencarian Prosiding Ex-Parte Perintah Injunksi : Pusat Undang-Undang Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia./165

PERBINCANGAN tentang isu-isu dan amalan di mahkamah syariah. Buku ini yang bertajuk Harta Sepencarian Prosiding Ex-parte Perintah Injunksi mempunyai beberapa bahagian yang memuatkan beberapa artikel, buku ini bertujuan membuka ruang perbincangan yang dinamik berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang Islam di mahkamah-mahkamah syariah dari sudut teori dan praktikal. Berikut adalah artikel yang dimuatkan dalam buku ini. m/s:138

KANDUNGAN
Pengantar
Prakata
Pengenalan Penulis dan Penyunting
Pendahuluan

BAHAGIAN 1
Bab 1               : Permohonan Ex-Parte dan Perintah Interim di Mahkamah Syariah.
Bab 2               : Permohonan Ex-Parte dan Perintah Interim di Mahkamah Syariah dan Perbicaraan Tanpa Kehadiran Defendan di Mahkamah Syariah : Satu Perbandingan
Bab 3               : Pembuktian Tuntutan Taliq dalam Perbicaraan Tanpa Kehadiran Defendan.

BAHAGIAN II
Bab 4               : Harta Sepencarian dalam Hukum Syarak
Bab 5               : Konsep dan Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia
Bab 6               : Pemakaian Hukum Harta Sepencarian dalam Mahkamah
Bab 7               : Hukum Harta Sepencarian dari Sudut Pandangan Wanita Peneroka Felda: Satu Laporan Kajian Awal

BAHAGIAN III
Bab 8               : Pelaksanaan Perintah Injunksi di Mahkamah Syariah
Bab 9               : Injunksi Dalam Undang-Undang Islam dan Pemakaiannya di Mahkamah Syariah
Bab 10             : Injunksi di Mahkamah Syariah di Selangor Darul Ehsan: Isu- isu dan Amalan

LAMPIRAN
Laporan Seminar Permohonan Ex-Parte dan Perbicaraan Tanpa Kehadiran Defendan
Laporan Seminar Permohonan dan Pelaksanaan Injunksi.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...