Wednesday

Seminar Bahasa Melayu(2011), Pusat Bahasa Melayu Singapura/173

Seminar Bahasa Melayu dianjurkan oleh Pusat Bahasa Melayu Singapura dan ucaptama Seminar  yang bertajuk Memperkasa Guru, Mempercekap Pelajar: Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Abad Ke-21 disampaikan oleh pensyarah UKM. Berikut adalah artikel yang dibentangkan di seminar tersebut

 1. Web 2.0 Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 2. Program Katong
 3. Kajian Pengajaran: Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Peribahasa
4.      Kajian Pengajaran: Memupuk Keyakinan Murid Menggunakan Bahasa Melalui Drama
 1. Kajian Tindakan: Kemahiran Menjawab Soalan Kefahaman Dengan Detektif Kef
 2. Kajian Pengajaran: Pembelajaran Kosa Kata Melalui Visual Cues
 3. Pembelajaran Karangan Menggunakan Kod Ez
 4. P . I . N . T . A . R
 5. Kajian Tindakan: Keberkesanan Mnemonics
 6. Penilaian Formatif Menggunakan Glogster
 7. Kesan Penggunaan Kata Pinjaman Bahasa Inggeris Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 8. 5e Dalam Pedagogi Inquiry-Based Learning
 9. Meningkatkan Keupayaan Pelajar Menjawab Soalan Kefahaman Dan Karangan Dengan Menggunakan Penyusun Grafik
 10. Pengajaran Peribahasa Menggunakan Permainan Papan Putih Interaktif
 11. Mempertajam Pemahaman Pelajar Melalui Video
 12. Humor Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 13. Pengajaran Lisan: Perbualan Berdasarkan Gambar Dengan Menggunakan Teknik K2ws2
 14. Kajian Pengajaran: Pengajaran Penulisan Pengenalan Karangan Deskriptif
19.  Penggunaan Comic Life Dalam Pengajaran Lisan
20.  Kajian Pengajaran: Pengajaran Dan Pembelajaran Imbuhan Apitan ‘Men-...-I’ Dan ‘Men-...-Kan’
21.  Penggunaan Ict Dalam Program Penyerapan Budaya
22.  Menjana Minat Pelajar Terhadap Sastera Melalui Program Bunga-Bunga Sastera
23.  Pembelajaran Berasaskan Projek Mandiri Menerobos Melampaui Jidar Tembok Tradisi: Pengalaman Tiga Peringkat

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...