Tuesday

PROSIDING Seminar Penyelidikan Jilid 1 (2011) Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah /172

PROSIDING Seminar Penyelidikan Jilid 1 tahun 2011 Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah memuatkan pelbagai artikel  tentang isu-isu semasa dan perkembangan terkini. Perkongsian fikiran dan dapatan hasil kajian oleh penulis-penulis artikel ini diharapkan dapat mencetuskan perbincangan dan kajian lanjut di kalangan pelbagai pihak bagi meningkatkan lagi tahap profesionalisme pendidikan. Dalam keluaran kali ini, sebanyak lima puluh dua buah artikel tentang isu-isu yang berkaitan pendidikan telah dipilih. Berikut adalah senarai artikel;


1. Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Polisas (Semester 1) Meninggalkan Solat Fardhu Lima Waktu
2. Kajian Penggunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran Terhadappelajar Diploma Business Studies (E-Commerce) Dalam E-Pembelajaran Di Polisas
3. Kajian Keberkesanan Penilaian Laporan Akhir Latihan Industri:Tinjauan Di Kalangan Penyelaras Latihan Industri Jabatan Di Polisas
4. Cadangan Balai Cerapan Polisas: Aspek Kebolehnampakan Anak Bulan Ketika Maghrib Berdasarkan Analisis Data Google Earth
5. Unsur Nilai Positif Yang Diamalkan Pensyarah Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Ke Arah Mempertingkatkan Kecemerlangan Pelajar
6. Kesediaan Penggunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran Curriculum Information Document Online System (Cidos) Dalam Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang
7. Keberkesanan Penggunaan Modul Elektronik Dalam Meningkatkan Pencapaian Pengajaran Mata Pelajaran E 5123 Sistem Kawalan Automatik Di Polisas
8. Kajian Kesedaran Staf Jabatan Kejuruteraan Elektrik Polisas Terhadap Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja
9. Keberkesanan Kaedah Berkumpulan Dalam Kursus Teknologi Elektrik (Amali) Bagi Pelajar Semester Satu Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan
10. Kajian Pengamalan Akta Pampasan Pekerja 1952 Dalam Industri Pembinaan
11. Kepentingan Nilai Etika Dan Budaya Kerja Positif Staf Terhadap Kecemerlangan Organisasi
12. Persepsi Pelajar Kejuruteraan Awam Semester Dua Terhadap Pendekatan Outcome Based Education (Obe) Di Polisas
13. Hubungan Gaya Pembelajaran Dengan Motivasi Bagi Pelajar Semester Satu Program Kejuruteraan Awam Polisas
14. Kajian Minat Terhadap Keusahawanan Di Kalangan Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
15. Tahap Kekangan Penglibatan Pelajar Dalam Sukan : Satu Kajian Di Jabatan Perdagangan Polisas
16. Keberkesanan Perlaksanaan Program Disiplin Di Jabatan
17. Factors Affecting The Adoption Of Internet Among Commerce Department’s Students
18. OBE: The Use Of Group Work Activities In Improving Social And Communication Skills
19. Perbandingan Penggunaan Total Station Dan Gps Kinematik Bagi Kerja-Kerja Pemetaan Utiliti Bawah Tanah
20. Penentuan Antosianin Dan Indeks Glisemik Terhadap Beras Merah Dan Beras Hitam
21. Kesan Penambahan Bijirin Dalam Penghasilan Nugget Ayam
22. Penghasilan Tempeh Daripada Isi Biji Getah
23. Kajian Penghasilan Minuman Herba Lempuyang
24. Penghasilan Nata Daripada Bahan Buangan Penghasilan Tauhu (Whey Tauhu)

25. Kajian Kesan Antimikrob Ekstrak Mengkudu (Morinda Sp.) Ke Atas Pertumbuhan Mikroorganisma
26. Nilai Kerja Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar Dari Perspektif Guru Pembimbing Ke Arah Pendidikan Berkualiti
27. Kesan Penggantian Separa Tepung Biji Nangka (Artocarpus Heterophyllus) Terhadap Ciri-Ciri Kualiti Mufin Rendah Lemak
28. Tinjauan Tahap Pengetahuan Pelajar Mengenai Bidang Pekerjaan Dalam Bidang Ukur Tanah Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (Polisas)
29. Cadangan Kajian Penyelidikan Keberkesanan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Modul Penyelesaian Masalah Ke Atas Prestasi Pencapaian Pelajar
30. Kesediaan Dan Kepenggunaan Pembelajaran Mudah Alih (M-Learning): Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Jke, Polisas
31. Faktor Jantina Terhadap Pengetahuan Dan Literasi Ict Dan Internet Di Kalangan Pelajar Program Integrasi Jke, Polisas
32. Skill Standards For Biotechnology Graduates In Malaysia: An Industrial Perspective
33. Sejauhmana Tahap Pemahaman Pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal Semester Akhir Terhadap Amalan Keselamatan Diri Semasa Berada Di Bengkel
34. Perception Of Polisas Esl Learners Based On Their English Use For Daily Conversation
35. Family Background Influences English Proficiency Among Dad1
36. Penggunaan Perisian Sumber Terbuka (Qgis) Dalam Mengendalikan Kelas Amali Modul C5352, Program Dut, Politeknik Kpt Malaysia
37. Tahap Kesedaran Dan Kesan-Kesan Penggunaan Plastik Terhadap Manusia Dan Alam Sekitar
38. Penentuan Koordinat 3d Menggunakan Kaedah Persilangan Theodolite
39. Keberkesanan Ruang Pejalan Kaki Di Bandar George Town Ke Arah Bandar Mesra Pejalan Kaki
40. Water Quality Of The Pahang River Mouth
41. Qualitative Analysis Of Phytochemicals And Saponin Determination In Different Parts From Donax Grandis Extracts
42. Bioassay Guided Of Crude Extract From Different Parts Of Plumeria Alba
43. Pembangunan Model Pendidikan Berasaskan Hasil Di Politeknik Kajian Kes: Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
44. Pengajian Al-Quran Dalam Kalangan Golongan Kelas Menengah : Tumpuan Kajian Di Masjid-Masjid Terpilih Di Kuantan Pahang
45. Kajian Amalan Pembelajaran Pelajar Cemerlang Dalam Modul Matematik Kejuruteraan 4 Di Polisas
46. A Supported Copper Based Catalyst For H2s Removal From Natural Gas
47. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Matapelajaran Matematik Kejuruteraan Menggunakan Kaedah Pengajaran Bermodul Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
48. Keberkesanan Kaedah Kuliah Dalam Pengajaran Subjek Teknologi Logam Bahan 1 Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah

49. Applikasi Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Koperatif Berbanding Kaedah Tradisional: Kajian Ke Atas Pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Untuk Modul Mekanik Bendalir
50. Kajian Mengenai Kekangan Belajar Secara Sambilan Bagi Program Diploma Kursus Secara Sambilan (Kss) Di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (Polisas) Kuantan
51. Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Kursus Rekabentuk Terbantu Komputer (Autocad 2009) Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Sesi Jul 2009
52. Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Koperatif Modul Matematik Kejuruteraan 1 Di Polisas

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...