Wednesday

Othman Ishak (2003) Hubungan Antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka/166

BUKU ini membincangkan undang-undang Islam yang diturunkan Allah untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Adat pepatih dan Adat Temenggung juga dibincangkan dan bagaimana sikap Islam terhadap kedua-dua adat ini. Dengan ini para pembaca dapat menilai sendiri sejauh mana adat yang telah menyimpang dari prinsip Islam yang suci. Buku ini merupakan bahan bacaan penting bagi penuntut pengajian Islam di dalam bidang Syariah dan undang-undang di peringkat Universiti. Juga sesuai dibaca oleh para Kadi dan mereka yang ingin mengetahui hubungan antara Undang –Undang Islam dengan Undang-Undang Adat dalam Masyarakat Islam di Tanah Melayu.


Kandungan
Penghargaan
BAB PERTAMA : Memelihara atau Menolak Adat Jahiliah: Doktrin Al-Quran Tentang Fitrah
BAB KEDUA                  : Sikap Mazhab-Mazhab Dahulu Tentang Uruf
BAB KETIGA      : Gambaran Tentang Hubungan Antara Pemilihan Mazhab-Mazhab di Pelbagai Bahagian Dunia Islam dengan Corak-Corak Masyarakat Tempatan dan Adat-Adatnya
BAB KEEMPAT  : Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Adat Dengan Penumpuan Khusus Kepada Sejarah Tanah Melayu
BAB KELIMA      : Perhatian Mengenai Pertelingkahan Rohani dan Tauhid Antara Islam dan Agama Dahulu

Penutup
Bibliografi
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...