Friday

Mohamad Jajuli Abd. Rahman, Che Ann Ghani (terj.)(1995) Teks Undang-Undang Melayu Pertengahan Abad Kelapan Belas. Dewan Bahasa & Pustaka: Kuala Lumpur./168

TEKS Undang-Undang Melayu Pertengahan Abad Kelapan Belas ini merupakan karya terjemahan daripada tesis asal Mohamad Jajuli Abd. Rahman yang berjudul The Undang-Undang: The Mid-Eigh-teenth Century Law Text ketika menyempurnakan kursus Ijazah Sarjana Undang-Undang di University of Kent at Canterbury. Buku ini membincangkan undang-undang yang dilaksanakan di negara kepulauan Melayu pada pertengahan abad kelapan belas, yang kebanyakannya diambil daripada sumber undang-undang Syariah. Semoga buku ini menjadi panduan yang berguna kepada semua pelajar, pengamal dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam bidang undang-undang. m/s:164

KANDUNGAN

Pengantar
BAHAGIAN SATU: PENGENALAN
BAB SATU                : Pengenalan
                                    : Penerangan
                                    : Khat
                                    : Perbendaharaan Kata
                                    : Aksara
                                    : Ejaan
                                    :Ciri-Ciri Lain
                                    : Tujuan Teks ditulis
                                    : Sumber Rujukan

BAB DUA                  : ANALISIS KANDUNGAN
                                    :Pembunuhan
                                    :Cedera
                                    :Zina
                                    :Menfitnah
                                    : Mencuri
                                    :Menyamun
                                    :Kesalahan-Kesalahan Lain
                                    :Prosedur
                                    : Ringkasan Teks

BAB TIGA                 : UNSUR ALAM
                                    : Perbandingan Dengan Undang-Undang Melayu

BAHAGIAN DUA    : TRANSLITERASI TEKS
BAB EMPAT             : Transliterasi, Terjemahan dan Huraian
                                    : Transliterasi
                                    : Terjemahan
                                    : Huraian
                                    : Lampiran Teks Undang-Undang

BIBLIOGRAFI
INDEKS

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...