Friday

Kolokium Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan Politeknik Zon Sabah & Sarawak (2010), Anjuran JK Penyelidikan dan Inovasi dan Keusahawanan Zon Sabah dan Sarawak dengan kerjasama Politeknik Mukah Sarawak/171

KOLOKIUM Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan Politeknik Zon Sabah & Sarawak dianjurkan oleh Jk Penyelidikan dan Inovasi dan Keusahawanan Zon Sabah dan Sarawak  dengan kerjasama Politeknik Mukah Sarawak, bertempat di Hotel Kingwood Mukah Sarawak pada 18 Oktober 2010. Kolokium ini bertemakan “Mentransformasi Politeknik Ke Arah Kecemerlangan”. Berikut adalah kerja kertas yang dibentangkan di kolokium ini


 1. Kesediaan Profesionalisme Pensyarah Novis di Politeknik Malaysia
 2. Pelan Integriti Nasional Sasaran ke -5, ‘Tekad 2008’: Meningkatkan kualiti Hidup dan Kesejateraan Masyarakat: :Langkah Yang Dapat dilakukan Oleh Pensyarah Untuk Memastikan Sasaran Ke-5 Tersebut Dapat Dicapai.
 3. Menggunakan Model Gaya Minda Gregorc Dalam Kursus Teknologi Bahan
 4. Tinjauan Persepsi Pelajar Politeknik Mukah Sarawak Terhadap Kemahiran dan Pengetahuan Dalam Pembangunan Modal Insan.
 5. Kualiti P&P Menurut Perspektif TQM: Suatu Perbincangan
 6. Kajian Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 7. Sikap Terhadap Matematik Pelajar kejuruteraan Mekanikal Politeknik Mukah Sarawak.
 8. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Berpusatkan Pelajar Di Politeknik (Zon Selatan)
 9. Persepsi Pelajar Terhadap Kualiti Pengajaran Dalam Pencapaian Akademik Pelajar
 10. Tinjauan Mengenai Penggunan E-Pembelajaran ( E-Learning) Dalam Kalangan Penyarah-Pensyarah Di Politeknik Mukah Sarawak
 11. Persepsi Pengajaran Secara Berkumpulan Terhadap Pelajar Program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Lepasan SPM) Di Politeknik Mukah Sarawak.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...