Wednesday

Mohd Hamdan Adnan & Zulkarimen Nasution (1992) Komunikasi Pembangunan Pengenalan dan Penerapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./162

Komunikasi Pembangunan: Pengenalan dan Penerapan memaparkan kepentingan komunikasi sebagai mangkin pembangunan sesebuah negara. Sebagai salah satu komponen penggerak pembangunan komunikasi perlu dieksploit sepenuhnya dan diubah mengikut peredaran zaman untuk memajukan negara. Sehubungan itu, banyak idea baru tentang komunikasi pembangunan dibincangkan dalam buku ini. Negara kurang maju boleh mengambil iktibar daripada pengalaman negara maju di dunia yang telah lama mengeksploit komunikasi khususnya media massa untuk memesatkan pembangunan negara.

KATA PENGANTAR
SINGKATAN

1-      Latar Belakang Komunikasi Pembangunan
2-      Pembangunan: Paradigma lama dan sekarang
3-      Apakah pembangunan itu sebenarnya?
4-      Komunikasi dan Pembangunan
5-      Konsep dan Teori Komunikasi Pembangunan
6-      Komunikasi Pembangunan dan Penerapannya
7-      Perancangan Komunikasi Pembangunan
8-      Masa Depan Komunikasi Pembangunan

LAMPIRAN
SENARAI ISTILAH
INDEKS

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...