Monday

Jurnal Pengurusan Pendidikan (1995) Disember, Jilid 05, Bil 01. Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia/155

JURNAL Pengurusan Pendidikan diterbitkan oleh Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia. Jilid ini mengandungi 7 artikel yang membincangkan berkaitan dengan  pengurusan pendidikan.

  1. Amalan dan Cabaran  Pengurusan Pendidikan Di Malaysia : Satu Tinjauan Kritikal
  2. Indikator Kepimpinan Cemerlang: Satu Analisis Pengurusan
  3. Pemikiran Kepimpinan Korporat Dalam Pentadbiran Pendidikan
  4. Pemikiran Awal Tentang Aplikasi Pengurusan Kualiti Menyeluruh Dalam Pengurusan Sekolah
  5. Proses Penulisan Kes
  6. Formative Years In Japan’s School System: Towards The Foundation  Of Nation- Building.
  7. Memasyarakatkan Pendidikan Jarak Jauh

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...