Tuesday

Prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Peringkat Zon Tengah (2010), Anjuran Politeknik Ungku Omar./140

SEMINAR Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial Peringkat Zon Tengah 2010 telah dilaksanakan pada 20 – 21 Oktober 2010. Seminar Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial 2010 yang bertemakan „Penyelidikan Pencetus Kreativiti dan Inovasi‟ bertujuan untuk menyediakan satu landasan kepada para pendidik politeknik bagi memperluaskan lagi ilmu melalui perbincangan dan perkongsian hasil penyelidikan. Budaya penyelidikan, pembentangan dan penulisan akan membawa impak yang positif dari pelbagai aspek dan pastinya ia dapat membantu ke arah pemantapan kualiti pendidikan di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Penerbitan Prosiding Seminar Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial ini telah berjaya mendokumentasikan 35 hasil penyelidikan yang dibentangkan pada seminar tersebut. Adalah diharapkan agar sesi perkongsian ilmu yang digarap di dalam penerbitan ini dapat disebar luaskan di kalangan pendidik sama ada di dalam mahupun di luar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, dengan adanya perkongsian dan penyebaran ilmu dalam bidang penyelidikan, ianya akan dapat memperkasakan tahap pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan politeknik yang berkualiti dan berketrampilan. Penerbitan ini juga merupakan salah satu sumbangan intelektual Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi kepada masyarakat pendidik di Malaysia. m/s:424
 
SENARAI KANDUNGAN
UCAPTAMA PENGARAH PUO
UCAPTAMA PENGARAH PSA


SENARAI KERTAS PEMBENTANGAN

1. Rekabentuk Tiga Jalur Frekuensi Antena Tompokan Jalur Mikro Bagi Aplikasi Sistem Komunikasi Wimax
2. Hubungan .Successful Intelligence. Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Kejuruteraan Elektrik Politeknik Premier Ungku Omar
3. Reliability design based optimization (rbdo) of a shock absorber remover
4. Kajian Keselesaan Terma Di Bengkel Kimpal Politeknik Ungku Omar
5. Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Terhadap Pelaksanaan Program Transformasi Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Dalam Sistem Pengajian Politeknik Di Malaysia
6. Workplace Communication Needs And Use Of Business Employers
7. Kajian Awal Kesesuaian Pasir Sungai Perak Sebagai Pasir Fondri.
8. Faktor Penentu Pencapaian Pelajar Politeknik Di Dalam Kursus Perakaunan Awalan
9. Rekabentuk Dan Pembangunan Modul Pengawal PIC/PLC
10. CFD Modelling of Droplet Dynamic on Porous Surface
11. Quasi Static Energy Absorption Of Pultruded Composite Tubes E-Glass/Polyester Under Oblique Loading
12. Kesan Lawatan Industri Program Pemasaran
13. Evaluating The Efectiveness Of System Approach Concept In Enhancing Teaching Method
14. Towards Adaptability In Manufactured Home: An Architectural Programming Of Plug & Play Prefabricated Components
15. Horizontal Connection For Precast Concrete Wall Panels
16. Hubungan Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Dengan Kepuasan Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Bekerja
17. Laman Web Sebagai Tarikan Dalam Proses Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam 2 (A2001) Politeknik Malaysia
18. Thermal comfort assessment of a closed air conditioned laboratory at Ungku Omar polytechnic, Malaysia
19. Kajian Keberkesanan Modul Keusahawanan Di Kalangan Lulusan Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (Kpt) (Kandungan Modul Keusahawanan Dan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P)
20. An Exploration of Malaysian Polytechnic English Language Lecturers. Acceptance of ICT in Teaching
21. Simulasi Kesan Parameter Pemesinan Ke Atas Melarik Inconel 718 Menggunakan Perisian Deform 3d
22. Perlaksanaan Kursus Projek Berasaskan Pendekatan Obe Di Politeknik
23. Kompetensi Pelajar Dalam Penggunaan Multimeter Analog Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Azlan Shah

24. Pemutus bekalan kuasa komputer secara wayarles
25. Kajian Penusukan Dalaman, Kelebaran Dan Mikrostruktur Kumai Kimpalan Pada Bahan Keluli Lembut Astm A36 Dengan Menggunakan Kimpalan Arka Gas Tungsten
26. Masalah Kurang Tumpuan dengan Hiperaktif (ADHD): Satu Kajian Kes di Malaysia
27. Tahap Kefahaman Konsep Aqidah Dalam Kalangan Pelajar Islam Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar (Puo)
28. Pembangunan Ergonomik Di Bengkel Automotif Politeknik Ungku Omar
29. Kajian Keupayaan Menvisualisasikan Ruang Dan Keupayaan Pemodelan Pepejal Dalam Lukisan Berbantukan Komputer
30. Handling Occupational Purpose English : An analysis of the needs of polytechnic lecturers
31. Prediction of stresses in a shaft owing to corrosion pit by using ANSYS WORKBENCH analysis
32. Study on the use of WebQuest to motivate students to learn English
33. Kajian Kepentingan Kemahiran Employability Dari Perspektif Industri
34. Analisis Sifat-Sifat Haus Keluli Lembut Bersalut Nikel Kromium
35. Tahap Kebimbangan Komunikasi Dikalangan Pelajar-Pelajar Semester Akhir Jabatan Perdagangan

Rumusan Seminar
Jawatankuasa Pengelola Seminar
SenaraiPanel Penilai

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...