Friday

Prosiding Seminar Kebangsaan Sejarah Malaysia 1945-57 (2010)Anjuran Bahagian Sejarah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan Dewan Bahasa & Pustaka Wilayah Utara./ 136

SEMINAR Kebangsaan bertema "Tahun 1945-57 dalam Sejarah Malaysia: Isu dan Perdebatan" ini diadakan pada 25-26 Oktober 2010 di Dewan Kuliah A, USM, Pulau Pinang. Ia dianjurkan oleh Bahagian Sejarah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM untuk memberi ruang bagi penelitian, penilaian dan perbincangan yang mendalam tentang perkembangan sejarah dan keperipentingan tempoh 1945-57 dalam sejarah Malaysia. Ia sesuai dengan keperluan dan tuntutan seluruh masyarakat sarjana, pemikir, ahli politik, pelajar, peminat sejarah dan masyarakat awam - untuk memahami hakikat sejarah dalam tempoh singkat dua belas tahun itu yang menyaksikan pelbagai perkembangan, perubahan dan pergolakan yang mewarnai dan mencorakkan zaman berikutnya. Isu-isu yang akan disentuh dalam tema besar seminar ini ialah tentang apa sahaja sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial dan agama yang berkisar kepada perkembangan yang berlaku antara 1945-57 mencakupi soal-soal perkembangan gerakan politik, nasionalisme, kolonialisme, pemerintahan kolonial, perlembagaan, perundangan, peranan akhbar, parti-parti politik, masalah perkauman, komunisme, darurat, kerjasama kaum, kemerdekaan, ketokohan, perkembangan bahasa, pendidikan, keadaan ekonomi dan agama.

Isi Kandungan

1. Tahun 1945-57 Dalam Sejarah Malaysia: Isu-isu Nasionalis Kiri / Kanan; Sejarah dari Atas / Bawah; Sejarah yang Patut / Tidak Patut
2. Pembentukan One State, One Nation, Percaturan Kuasa dan Politik Melayu 1945-57: Faktor Domestik dan Sistemik
3. Sokong untuk merdeka:Sikap PKMM terhadap Malayan Union
4. Nasionalisme Melayu 1945-57: British, U.M.N.O dan gerakan 'kiri' Melayu
5. Petualang dan pensubahat British: satu penelitian terhadap pemikiran intelektual Melayu antipenyerahan di Sarawak, 1946-1950
6. Antara komunalisme dan nasionalisme: perjuangan Malaysian Indian Congress, 1946-1957
7. Sejarah Borneo Utara pada tahun 1945-57: Isu-isu terseret dalam sejarah Malaysia
8. Pilihanraya UMUM Pra kemerdekaan 1955: Impaknya terhadap perkembangan politik di Tanah Melayu
9. Keperibadian Tunku Abdul Rahman dan dasar luar Tanah Melayu, 1957
10. Peranan Tun Abdul Razak dalam Suruhanjaya Reid
11. Muzium, memorial dan perjuangan kemerdekaan, 1945-57
12. Pendudukan Jepun dan kedudukan ekonomi komuniti Chettiar
13. Perusahaan perikanan di Borneo Utara di bawah pentadbiran Crown Colony, 1945-1963
14. People's Progressive Party 1953-1957
15. Orang India dan PKM di Tanah Melayu dengan Rujukan kepada kes Ganapathy dan Simbasivam
16. Gerila wanita dalam perjuangan Parti Komunis Malaya, 1946-1957
17. Communities Liaison Committee (CLC): Ke arah menyelesaikan isu-isu perkauman di Tanah Melayu
18. Isu-Isu berkaitan kebajikan sosial
19. Tabung Pekerja India Selatan, 1945-1957

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...