Wednesday

Jurnal Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (1983) Jilid 11, Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia./133

JURNAL Perkhidmatan Sebaran Pendidikan diterbitkan oleh Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. Jurnal ini membincangkan  penggunaan media pendidikan di sekolah.

Kandungan

Meja Pengarang

1-      Menggunakan Model
2-      Teknologi Pendidikan Sebagai Input Untuk Melahirkan Pendidikan Bermutu
3-      Televisyen Pendidikan Pengalaman Malaysia Dari Sudut Penggunaan dan Penilaian
4-      Tiga Tahun Projek Pusat Sumber Pelajaran Daerah Pulau Pinang
5-      Radio dan TV Pendidikan Sebagai Sumber Pendidikan Yang Berkesan
6-      Sistem Hubungan Raya
7-      Asas-Asas Teknik Lukisan Kartun Untuk Kegunaan Di Bilik Darjah
8-      Pemilihan dan Penggunaan Bahan-Bahan Pendidikan Sebagai Sumber Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah
9-      Skrip Untuk Penerbitan Audio
10-  Program Pusat Sumber Pelajaran Daerah
11-  Bahan-Bahan Kos Rendah Membina Kotak Simpanan Pita Slaid
12-  Kit Pelajaran Untuk KBSR.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...