Tuesday

Jurnal Penyelidikan Pendidikan.Jil 7, (2005), Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia/142

JURNAL penyelidikan pendidikan diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. Berikut adalah artikel yang dimuatkan pada keluaran kali ini. m/s:170

  1. Persepsi Pensyarah Terhadap Penerapan Kemahiran Komunikasi Menerusi Kokurikulum di Politeknik
  2. Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
  3. Kemiskinan dan Pendidikan : Perubahan Minda Orang Melayu Ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Akademik
  4. Choice of Teaching Methods : Teacher – centered or Student – centered
  5. Perceptions of Accounting Academicians Towards the Issue of Information Technology Integration Into the Accounting Curriculum
  6. Coping Stress and Sports Performance Among School Athletes in Kuala Langat District, Selangor
  7. Evaluating the KPLI Physical Education Programme
  8. Status dan Keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah di Semenanjung Malaysia

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...