Wednesday

Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia (1988) Keluaran 71 Jilid XXXII Julai. Terbitan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan Kementerian Pendidikan Malaysia./132

JURNAL Kementerian Pendidikan Malaysia adalah terbitan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Jurnal ini menyentuh beberapa buah artikel tentang pengurusan sekolah. Arikel “Pengurusan Berasaskan Objektif” telah menegaskan bahawa guru-guru di sekolah juga boleh menjalankan berbagai-bagai fungsi pengurusan. Sementara itu, artikel berjudul “Isu dan Cabaran Dalam Kepimpinan” telah menyentuh beberapa isu tentang kepimpinan guru dalam bilik darjah. Selain daripada artikel-artikel tersebut, terbiatan ini juga memuatkan beberapa artikel mengenai penyeliaan dan teknik menyoal yang menarik dab berfaedah kepada pentadbir-pentadbir dan guru-guru. Berikut adalah senarai artikel yang dimuatkan dalam jurnal ini.m/s:70

Kandungan

Lidah Pengarang

1-      Sinopsis, Analisa dan Sintesis Artikel Kaji selidik Ke Atas Teknik-Teknik Penyoalan
2-      Mengenalpasti Komponen Yang Lemah Di Dalam Sistem Kurikulum dan Pengajaran: Satu Model Cadangan
3-      Pengumuman Berasaskan Objektif: Satu Pandangan
4-      Ke Arah Penyesuaian Peranan Guru Dalam Pendidikan Di Sekolah Rendah dan Menengah
5-      Pengurusan Penyeliaan Dalam Suasana Sekolah- Isu dan Strategi
6-      Pengurusan Bilik Darjah : Satu Aspek Pengajaran Yang Perlu Diberi Perhatian
7-      Pandangan Ibu Bapa Terhadap Peranan Mereka Di Dalam Pendidikan Kanak-Kanak
8-   Isu dan Cabaran Dalam Kepimpinan Profesional Pendidikan Di Peringkat Sekolah

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...