Wednesday

Jurnal ILIM Bil 2, 2009. Penerbit: Institut Latihan Islam Malaysia.Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,/141

JURNAL keluaran kali ini  menampilkan pelbagai isu yang berkaitan dengan pusat pengajian ILIM. Namun begitu persembahan kali ini lebih menonjolkan kolaborasi artikel yang menyentuh isu-isu yang baru timbul dalam masyarakat hari ini dan juga isu-isu yang telah sedia ada tetapi dibincangkan dari perspektif yang berbeza. Antara perkara yang di bincangkan adalah mengenai dakwah, kaunseling, ekonomi, perundangan, faraid, fatwa dan bahasa. m/s:231

ISI KANDUNGAN
KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH JAKIM
PRAKATA PENGARAH ILIM

 1. Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia
 2. Bimbingan Agama dan Methodologi Dakwah di Institusi Pemulihan :  Kajian Kes di Penjara Wanita Kajang Selangor
 3. Gagasan Migrasi Dakwah di Kalangan Pendatang Filipina Muslim di Kota Kinabalu Sabah
 4. Dakwah Personal dan Kaunseling : Beberapa Aspek Persamaan
 5. Tahap Kemurungan dan Konflik Isteri Yang Didera
 6. Krisis Ekonomi : Bagaimana Menangani Impak ke Atas Pengurusan Kewangan Peribadi dan Keluarga
 7. Kedudukan Produk Hibah Dalam Pasaran di Malaysia : Satu Sorotan Berasaskan Fiqh Muamalat dan Maqasid Syariah
 8. Methodologi Sulh Dalam Aspek Kekeluargaan Islam
 9. Kedudukan Pewarisan Janin Menurut Undang-undang Pusaka Islam
 10. Etika dan Adab Dalam Mengeluarkan Fatwa
 11. قربنديعن سيستم توليسن جاوي يغ دسمقرناكن دعن توليسن جاوي زعبا
 12. علاقة اللغة بالفكر والحضارة الاسلامية في ضوء علم اللغة الحديث

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...