Wednesday

Judy Gan (1995) Pendidikan Pencegahan Dadah & AIDS. Kuala Lumpur: DELMU (Malaysia) Sdn Bhd./149

PENDIDIKAN pencegahan merupakan strategi jangka panjang dan berkesan sekali dalam usaha-usaha memerangi ancaman dadah dan AIDS di dunia ini. Buku “ Pendidikan Pencegahan Dadah & Aids” merupakan bahan rujukan yang komprehensif mengenai masalah dadah dan pendidikan pencegahan dadah dan AIDS. Buku ini mengandungi tiga bahagian utama seperti berikut:
Bahagaian 1: Program Pendidian Pencegahan Dadah dan AIDS di Sekolah
Bahagian  II: 88 Kemusykilan Mengenai Dadah dan AIDS
Bahagian III : Kuiz Pencegahan Dadah

Buku ini  amat berfaedah sebagai panduan kepada setiap individu yang terlibat dengan program pendidikan pencegahan dadah dan AIDS, terutamanya guru dan pelajar sekolah, ibubapa, majikan dan pekerja-pekerja sektor kerajaan dan swasta, dan juga setiap individu di negara ini. m/s:272


Kandungan
Prakata
Kata Pengantar

BAHAGIAN 1 : Program Pendidikan Pencegahan Dadah dan AIDS di Sekolah

BAB 1 : Pendahuluan
BAB 2:  Program Kecergasan – Jauhilah Dadah
BAB 3 : Kolokium Membina Ketahanan Diri
BAB 4: Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)
BAB 5: Peraduan Melukis Poster Anti Dadah
BAB 6: Kuiz Pencegahan Dadah
BAB 7: Program Cuma Lima Minit
BAB 8 : Pendidikan Pencegahan AIDS

BABAGIAN II : 88 Kemusykilan Mengenai Dadah dan AIDS

BAHAGIAN III :  Kuiz Pencegahan Dadah
BAB 10 : Sejarah Masalah Dadah di Malaysia
BAB 11: Dasar Dan Strategi Anti Dadah Negara
BAB 12:  Strategi Pencegahan Dadah
BAB 13: Strategi Rawatan dan Pemulihan Dadah
BAB 14 : Penguatkuasaan Undang-Undang Dadah
BAB 15: Kerjasama Antarabangsa
BAB 16 : Jenis-Jenis Dadah dan Kesan-Kesan Penggunaanya
BAB 17: Penagihan Dadah dan Akibat- Akibatnya
BAB 18: AIDS dan Pencegahannya
BAB 19 : Cogankata Anti Dadah
BAB 20 : Am
Jawapan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...