Monday

Abdullah Hassan & Ainon Mohd.(2000) Kemahiran Interpersonal Untuk Guru. PTS Publications & Distributors Sdn Bhd./152

BUKU ini menerangkan dengan jelas dan mudah prinsip dan teknik komunikasi interpersonal untuk kegunaan guru-guru di  dalam bilik darjah. Ia membolehkan guru-guru menguasai teknik-teknik mendengar dengan baik, bercakap dengan lebih tegas, berucap dengan lebih menarik, mengamalkan empati, mengkritik dengan lebih berkesan, memuji dengan ikhlas, memahami bahasa bukan lisan dan mengesan dusta. m/s:210


BAB 1 : Komunikasi
BAB 2:  Kemahiran Mendengar
BAB 3:  Kemahiran Bertanya
BAB 4:  Berucap
BAB 5:  Maklum Balas
BAB 6:  Unsur Bahasa
BAB 7: Mengubah Sikap dan Tingkah Laku
BAB 8 : Penampilan
BAB 9 : Komunikasi Bukan Lisan

Bacaan Tambahan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...