Wednesday

Syed Ameer Ali (1992), Sejarah Evolusi dan Keunggulan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka./119

BUKU ini asalnya dalam Bahasa Inggeris berjudul The Spirit of Islam terbitan Christophers diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh H.B Jassin diterbitkan oleh Pustaka Jaya dengan judul Api Islam. Disemak dan diubahsuai ke dalam Bahasa Malaysia oleh Mohamad Saleeh Rahamad. Buku ini merupakan karya klasik yang telah dapat mengangkat syiar dan citra Islam sebagai “agama ala mini” ditempat yang tinggi di mata bukan Islam. Penulis telah memaparkan kenyataan-kenyataan secara kritis dan bebas tentang kebudayaan, tamadun, ilmu, seni dan sastera pada zaman Nabi dan selepasnya dengan membandingkan dengan keadaan dunia pada zaman itu. Dipaparkan juga segala rempah- ratus yang menjadi ramuan kepada kemajuan umat Islam pada zaman keagungannya.m/s:633


KANDUNGAN
PENGANTAR

PENDAHULUAN

BAHAGIAN PERTAMA
SIRAH RASULLULLAH DAN KEBAKTIANYA

Bab 1 : Muhammad Rasullullah
Bab 2 : Hijrah
Bab 3 : Rasullullah Di Madinah
Bab 4 : Permusuhan Antara Orang Quraisy Dan Orang Yahudi
Bab 5 : Penyerbuan Madinah Oleh Kaum Quraisy
Bab 6 : Kemurahan Hati Rasullullah
Bab 7 : Penyebaran Agama Islam
Bab 8 : Tahun Perutusan
Bab 9 : Terlaksananya Tugas Muhammad S.A.W
Bab 10 : Penggantian Rasullullah

BAHAGIAN KEDUA
SEMANGAT PERJUANGAN ISLAM

Bab 1 : Cita-Cita Islam
Bab 2 : Semangat Keagamaan Islam
Bab 3: Gagasan Hidup Di Akhirat Dalam Islam
Bab 4 : Semangat Militan Agama Islam
Bab 5 : Kedudukan Wanita Dalam Islam
Bab 6 : Perhambaan
Bab 7 : Semangat Politik Islam
Bab 8 : Perpecahan Politik Dan Agama Dalam Islam
Bab 9 : Semangat Sastera Dan Ilmu Dalam Islam
Bab 10 : Semangat Rasionalis Dan Falsafah Islam
Bab 11 : Semangat Mistik Dan Idealisme Dalam Islam

LAMPIRAN


INDEKS UMUM


INDEKS BIBLIOGRAFI

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...