Monday

Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi Wang Dinar (2009) Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia /98

BUKU ini merupakan Prosiding Seminar Antarabangsa Penjanaan Ekonomi Melalui Transaksi Wang Dinar yang diadakan pada 27 Ogos 2009. Seminar ini diadakan di Institut Latihan Islam Malaysia, bangi Selangor. Buku ini memuatkan 26 makalah yang membincangkan tentang Dinar. Buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik khususnya dalam bidang mata wang Dinar. Amat sesuai dijadikan rujukan untuk kajian akan datang dan juga rujukan bacaan untuk menambaha pengetahuan tentang Dinar. Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s: 482

Kertas Kerja Utama

1. Sejarah Dinar Menyusuri Zaman
2. Dinar Emas: Pilihan Penuh Dilema

Kertas Kerja Seminar

1. Islamic Banking with Dinar & Dirham: Meeting the Challenges to Uplift the Ummah Economy
2. Sistem Mata Wang Dawlah ‘Uthmaniyah: Aspek Pembuatan, Nilai dan Transaksi pada Abad ke-16M
3. Dinar Emas Negeri Kelantan Zaman Silam dan Moden: Satu Pengamatan Sejarah
4. Dinar Sebagai Mata Wang Mengatasi Krisis Ekonomi Global 2008
5. Pelaksanaan Dinar dalam Sistem Ekonomi Moden: Cabaran dan Prospek Masa Depan
6. The Islamic Theological Symbols on the Gold Dinar and Silver Dirham Currencies: A Historical and Theological Perusal
7. The Islamic Gold Dinar Movement in Malaysia
8. Mekanisme Pelaburan Dinar Emas di Public Fine
9. Jual Beli Barangan Kemas daripada Emas dan Perak: Reaksi Terhadap Pandangan Ibn Taymiyyah
10. Sejarah Penggunaan Mata Wang Dinar Era Marini
11. Sistem Mata Wang Dinar Emas: Analisa dari Perspektif Hukum Fiqh Muamalat
12. The Real Implementation of the Gold Dinar Economy
13. Transaksi Dinar Emas di Internet: Cabaran Perundangan Undang-undang Perbankan
14. Sejarah Dinar Emas: Zaman Awal Islam
15. Dinar Emas Sebagai Alat Pertukaran yang Sempurna
16. Realiti Penggunaan Dinar Emas di Malaysia
17. Aplikasi Semasa Penggunaan Dinar Emas di Dunia: Satu Tinjauan Umum di Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan & United Kingdom
18. Kestabilan Mata Wang Dalam Menangani Krisis Ekonomi: Ke Arah Penggunaan Dinar Emas
19. Mekanisme Aplikasi Penggunaan Wang Dinar dan Dirham di STEI HAMFARA, Yogyakarta, Indonesia
20. Penggunaan Mata Wang Dinar Islam: Satu Analisa Sejarah Zaman Uthmani (1281-1924M)
21. Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas
22. Dinar Emas di Sicily Zaman Aghlabi: Satu Pengamatan awal
23. Perubahan Nilai Mata Wang dan Kesannya Terhadap Ekonomi, Sosial dan Politik
24. Perbahasan Wang Dinar dalam Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...