Tuesday

Prosiding Sejarah Ketenteraan Islam 11-656H (2009) Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/111

BUKU ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah Sejarah Islam 11-656H yang diadakan pada 16 Oktober 2009. Buku ini memuatkan 9 makalah yang membincangkan Sejarah ketenteraan Islam bermula Zaman Khulafa' al-Rashidin sehingga kejatuhan khilafah 'Abbasiyyah. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik amnya dalam bidang Sejarah Islam dan khususnya bidang sejarah ketenteraan Islam. Sejarah ketenteraan Islam merupakan bidang kajian tamadun yang boleh diketengahkan dan diselidiki dengan sebaik mungkin. Antara tajuk  makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:169

ISI KANDUNGAN
Kertas Kerja

1. Abu Bakar (r.a.) dan Gerakan al- Riddah
2. Gerakan Perluasan Wilayah Era ‘Umar b. al-Khattab (r.a.)
3. Gerakan Perluasan Wilayah Era ‘Uthman b. ‘Affan (r.a.)
4. Gerakan Ketenteraan Era Khalifah Hisham b. ‘Abd al-Malik
5. Gerakan Ketenteraan Zaman ‘Abbasi: Era Buwayhi
6. Gerakan Ketenteraan Khilafah Umawiyyah di al-Andalus: Era Khalifah ‘Abd al-Rahman al-Nasir li Din Allah
7. Perang Sagrajas (1086M), Perang Alarcos (1195M),Perang Las Navas de Tolosa (1212M): Satu Catatan
8. Khalifah ‘Abd al-Malik b. Marwan dan Gerakan Ketenteraan dalam Mengembalikan Kestabilan Kerajaan Umawiyyah
9. Sejarah Ketenteraan Laut Era Umawi: Satu Pengamatan Sejarah

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...