Monday

Prosiding Diskusi Ilmiah Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika dan Andalus(2009) Sejarah Ketenteraan Islam Afrika dan Andalus. Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/101

BUKU ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah Sastera Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika dan Andalus yang diadakan pada 11 April 2009. Diskusi ini menyaksikan 19 pelajar Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam (Modul Sejarah) membentangkan hasil kerja mereka. Buku ini memuatkan 10 makalah yang membicangkan Sejarah ketenteraan Islam era kegemilangan Islam di bumi Andalus. Buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik. Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:265

  1. Sejarah Ketenteraan Islam: Gerakan Futuhat Islamiyyah di Afrika Utara
  2. Sejarah Ketenteraan Islam Era Futuhat dan Gabenor Umawiyyah di Andalus
  3. Sejarah Ketenteraan Islam Era Imarah Umawiyyah di Andalus
  4. Sejarah Ketenteraan Islam Era Khilafah Umawiyyah di Andalus
  5. Sejarah Ketenteraan Islam Era Muluk al-Tawa’if di
  6. Sejarah Ketenteraan Islam Era al-Murabitun di Afrika Utara dan Andalus
  7. Sejarah Ketenteraan Islam Era al-Muwahhidun di Afrika Utara dan Andalus
  8. Sejarah Ketenteraan Islam Era Nasri di Granada
  9. Sejarah Ketenteraan Islam Era Marini di al-Maghrib
  10. Ibn al-Khatib (713-776H/1313-1375M) Sejarawan Granada: Satu Kajian Biografi

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...