Tuesday

Prosiding Diskusi Ilmiah Sains dan Teknologi Dalam Tamadun Islam(2009), Anjuran Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia./103

PROSIDING ini yang diberi tajuk Tokoh-Tokoh Sains dan Teknologi dan Tamadun Islam merupakan diskusi ilmiah pelajar jabatan pengajian Arab dan Tamadun Islam, UKM. Kertas kerja  yang terkandung dalam prosiding ini telah dibentangkan di Bilik Majlis, Bangunan Canselori, UKM. Dalam buku ini terdapat 18 kk, 16 daripadanya dibentangkan dan 2 kk lagi merupakan sisipan. Berkenaan dengan tokoh sejarah silam Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) juga pernah menerbitkan siri tokoh-tokoh ilmuan Islam dari pelbagai bidang. Lengkap dengan biografi,sejarah latar belakang tokoh dan penguasaan mereka dalam pelbagai bidang disiplin ilmu. Manakala prosiding ini memberi fokus kepada tokoh-tokoh Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam. Antara tajuk kertas kerja tersebut adalah seperti berikut:

ISI KANDUNGAN
Kertas Kerja

1. Al-Maqdisi: Ketokohan dan Sumbangan
2. Al-Kindi: Ketokohan dan Sumbangan
3. Ibn al-Baytar: Ketokohan dan Sumbangan
4. Al-Zahrawi: Ketokohan dan Sumbangan
5. Keluarga Banu Musa ibn Shakir: Ketokohan dan Sumbangan
6. Abu Bakr al-Razi: Ketokohan dan Sumbangan
7. Thabit Ibn Qurrah al-Harrani: Ketokohan dan Sumbangan
8. Jabir Ibn Hayyan: Ketokohan dan Sumbangan
9. Ibn al-Haytham: Ketokohan dan Sumbangan
10. Al-Biruni: Ketokohan dan Sumbangan
11. Nasir al-Din al-Tusi: Ketokohan dan Sumbangan
12. Al-Jazari: Ketokohan dan Sumbangan
13. Al-Khawarizmi: Ketokohan dan sumbangan
14. Hunayn Ibn Ishaq: Ketokohan dan Sumbangan
15. Al-Idrisi: Ketokohan dan Sumbangan
16. Ibn al-Nafis: Ketokohan dan Sumbangan
17. Sejarawan Geografi dalam Tamadun Islam: Ketokohan dan Sumbangan
18. Keluarga Bakhtiyashu’ dan Bidang Perubatan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...