Monday

Prosiding Diskusi Ilmiah al-Nahw wa al-Sarf II (2009), Sumbangan Tokoh-tokoh Tatabahasa Arab-Islam Abad Pertengahan, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/100


BUKU ini merupakan Prosiding Diskusi Ilmiah al-Nahw wa al-Sarf II yang diadakan pada 12 April 2009. Diskusi ini diadakan di Bilik Majlis, Bangunan Canselori, UKM. Diskusi ini menyaksikan 17 siswa Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam (Modul Sastera) membentangkan hasil kerja mereka. Buku ini memuatkan 9 makalah yang membicangkan Sejarah kesusasteraan Arab sekitar zaman 'Abbasi. Buku ini sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik khususnya dalam bidang Nahw dan Sarf. Buku ini memaparkan ketokohan ahli Nahw pada zaman silam. Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut:

  1. al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi: Ketokohan dan Sumbangan
  2. Sibawayh: Ketokohan dan Sumbangan.
  1. Abu Bakr al-Anbari: Ketokohan dan Sumbangan
  2. Ibn Malik: Ketokohan dan Sumbangan
  3. Ibn Ajurrum: Ketokohan dan Sumbangan
  4. Abu Hayyan al-Andalusi: Ketokohan dan Sumbangan
  5. Ibn ‘Aqil: Ketokohan dan Sumbangan.
  1. Ibn Hisham al-Nahwi: Ketokohan dan Sumbangan
  2. al-Suyuti: Ketokohan dan Sumbangan
No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...