Tuesday

Proceeding Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization (Macasic)(2009) Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia./127

BUKU ini merupakan prosiding Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization (Macasic) yang diadakan pada 29-30 Disember 2009. Buku ini memuatkan 81 makalah yang membincangkan aspek pengajian Arab dan Tamadun Islam. Prosiding ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik dan juga mahasiswa. Persidangan ini merupakan acara kemuncak sambutan mahrajan 35 tahun Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:1328

Kertas Kerja

1. Pembelajaran Morfologi dalam Buku Teks Bahasa Arab Komunikasi: Satu Analisis Kajian
2. Reform in Education in the Muslim World: Historical Perspective
3. Peminjaman Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Melayu
4. Growth of Islamic Education in Singapore (Hal. 37-46) oleh Zahoor Ahmad F. Hussain: Satu Ulasan
5. Ketenteraan Islam Era ‘Abbasi
6. Filem Sebagai Pemangkin Pembangunan Tamadun Melayu-Islam Moden: Satu Analisis
7. Permasalahan Wanita dalam Novel-novel Terpilih Najib Mahfuz dan Shahnon Ahmad: Satu Kajian Perbandingan
8. Kepentingan Sejarah Menurut al-Muhaddith al-Sakhawi
9. Hubungan Antara Tanah Melayu dan Hejaz: Peranan dan Sumbangan Jemaah Haji dan Penuntut Melayu di Hejaz
10. ‘Abd al-Qahir al-Jurjani: Pengasas Ilmu Ma’ani dan Bayan pada zaman Khilafah ‘Abbasiyyah
11. Polemik dan Kontroversi yang Ditimbulkan oleh Kitab Nahu Ibn Mada’ al-Qurtubi
12. Tuan Guru Hj. Ghazali b. Abdullah: Sumbangannya dalam Penubuhan Pondok Tunjung, Kelantan dan Penerbitan Majalah al-Fununiah
13. Peranan Isteri Hulagu Khan dalam Kejatuhan Baghdad
14. Perbincangan Mengenai Gagasan Pan-Islamisme dan Dawlah ‘Uthmaniyyah dalam Majalah al-Imam
15. Pegangan Akidah Shaykh Abdul Rauf Singkel Berdasarkan Naskhah ’Umdat al-Muhtajin Ila Suluk Maslak al-Mufridin
16. Idea-idea Reformis Era 70-an: Bacaan Awal Terhadap Majalah al-Islah
17. Metode Penulisan Kitab Matla’ al-Badrayn Karangan Syeikh Muhammad Ismail Daud al-Fatani
18. Pengaruh Arab-Islam dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
19. Undang-undang dalam Pemerintahan Kesultanan Johor (1511-Abad ke-20M): Kajian tentang Pengaruh Arab-Islam
20. Signifikan Manhaj Haraki dalam Sejarah Pembaharuan Tafsir
21. Akidah Islam dalam Karya Hamka
22. Gaya Bahasa dan Manhaj Penulisan al-Suyuti
23. Sejarah Kedatangan dan Penyebaran Agama Islam ke Kepulauan Melayu Menurut Pandangan HAMKA
24. Ibn Battutah: Pengembara Terulung Dunia Abad Pertengahan
25. Sumbangan Daud al-Fatani dalam Munyat al-Musalli
26. Al-Habib Husain al-Qadri: Tokoh Ulama Politik Borneo Abad ke-18M
27. Teori, Amali dan Kritikan Terjemahan
28. Sanad dalam Kajian Sastera Arab: Satu Tinjauan
29. Medan Makna Kepala Negara dalam al-Qur’an dan Hadith oleh
30. Kemahiran Insaniah dalam Sejarah Tamadun Islam di Malaysia: Antara Pengalaman Sejarah dan Cabaran
31. al-Nursi: Tokoh Islam di Era Transformasi ‘Uthmani-Turki
32. Teori Kemahiran Bertutur dan Pelaksanaannya dalam P&P Bahasa Arab
33. Peperangan dalam Sejarah Ketenteraan Banu Marin: Satu Kajian Berdasarkan Kitab al-Istiqsa li Akhbar Duwal al-Maghrib al-Aqsa Karya al-Salawi (m. 1315/1898)
34. Ketenteraan Laut Ayyubi Zaman Pemerintahan Salah al-Din al-Ayyubi
35. Kajian Terhadap Pemikiran Islah Muhammad Rashid Rida dalam Bidang Kemasyarakatan
36. ABIM dan Sumbangannya terhadap Islamisasi di Malaysia
37. Haji Abdul Samad b. Muhammad Salih al-Kelantani (Tuan Tabal): Biografi dan Sumbangannya dalam Bidang Persuratan Melayu Islam di Alam Melayu
38. Jalinan Intelektual antara IPT Islam Malaysia dan Indonesia dalam Pembentukan Tamadun Melayu-Islam: Satu Analisis Sejarah
39. Impak Genre Orientalism dalam Sejarah Tamadun Islam: Analisa terhadap Perkembangan Semasa
40. Pengajian Syariah dan Pembinaan Tamadun Islam di Malaysia: Analisa Terhadap Model Terpilih
41. Arab Poet al-Mutanabbi: An Application of Horneyan Theory on Neurotic
42. Sumbangan al-Albani dalam Mengislahkan Masyarakat dalam Isu Hadith Daif dan Palsu
43. Kesan Terjemahan dalam Pengajaran Bahasa Arab
44. Warisan Tamadun Terdahulu sebagai Sumber Sains Tabi’i dalam Tamadun Islam
45. Teaching Arabic in Korea
46. Ibn Jubayr dan Kitab Rihlah: Satu Pengamatan Sejarah
47. Pembangunan Tamadun Insan Era Nabawi di Mekah
48. Metodologi Penulisan Ibn al-‘Arabi dalam Kitab al-‘Awasim min al-Qawasim: Fi Tahqiq Mawaqif al-Sahabat Ba‘da Wafat al-Nabi
49. Ke Arah Tajdid Ilmu dan Pendidikan

50. Islamic Education in Singapore (Hal. 4-20) dalam World Muslim League Magazine Jilid 3 oleh Ahmad Mohamed Ibrahim: Satu Ulasan
51. A Critical Examination of Antefacts and Utensil of the Selected Poems by Imru al-Qays
52. Dakwaan Terhadap al-Qur’an Sebagai Teks Kebudayaan: Satu Perbincangan
53. Senario Politik Mamluk: Suatu Analisis Sejarah Zaman Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun
54. Penggunaan Wang Dinar dan Dirham pada Zaman Kerajaan ‘Abbasiyyah
55. Sejarah Perekonomian Era ‘Abbasi
56. Aktiviti Perdagangan Arab-Parsi di Semenanjung Tanah Melayu Berdasarkan Sumber Asing dan Data Arkeologi
57. Agama, Jamaliyat, Kesenian dan Sastera
58. The Re-Emergence of the Palestinian Muslim Brotherhood and the Origin of HAMAS

59. الإسلام.. وحضارة الشعوب والأمم

أثر التبادل التجاري بين ليبيا ومصر على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
60.


61. أسباب ضعف طلاب الفصل الثالث في شعبة السياحة ببوليتيكنيك في اللغة العربية

62. استخدام تقنية الحاسوب الآلي لفهم النحو القرآني دراسة
63. لظرفي الزمان والمكان من سورة البقرة

64. أهمية الحوار بين الحضارات

65. تعليم اللغـة العربيـة في ماليزيـا رؤية ومقترح

66. تلحين القراءات بين المدرسة البصرية والكوفية

67. الأمثال الملايوية المختارة : دراسة تحليلية من حيث توافق معانيها مع الكتاب والسنة

68. الخطاب الديني و استثمار ممكنات النص الإبداعي محاولة في التنظير

69. اللهجات بين البصريين والكوفيين

70. شعار سومرقراءه تحليليه للابنية الحضارية

71. النظام الذاتي لدافعية تعلم اللغة الثانية ومتعلمو اللغة العربية في ماليزيا

72. السليقة اللغوية والعصمة من الخطأ

73. أسباب ضعف طلبة المرحلة الثانوية في مادة النحو العربي

74. دراسة مقارنة بين المدارس النحوية: الكوفة والبصرة

75. تاريخ الإسلام والمسلمين في أرخبيل الملايو"في المقررات الدراسية العلمية بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة صنعاء" (الواقع والمأمول)

76. ورقة بعنوان الاتحاديين وموقفهم من الاحتلال الايطالي لليبيا

77. تدريس الأدب العربي في الجامعات الماليزية


78. أسباب ضعف طلاب الفصل الثالث في شعبة السياحة ببوليتيكنيك في اللغة العربية

79. حركة التيسير في النحو العربي

80. واقع تعليم اللغة العربية في نيجيريا

81. الاحلاف السياسية في الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانية

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...