Monday

Monograf al-Ifta’ [SIRI 1],(2010) Diterbitkan Oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bahagian Pengurusan Fatwa./126

MONOGRAF al-Ifta’ ini merupakan penerbitan sulung Bahagian Pengurusan Fatwa JAKIM telah berjaya diterbitkan setelah setahun Bahagian ini ditubuhkan. Monograf al-ifta’ ini memuatkan artikel-artikel yang khusus membincangkan isu-isu berkaitan institusi kefatwaan dan semoga monograf ini boleh membantu memberi maklumat dan kefahaman dalam bidang kefatwaan kepada masyarakat. Berikut adalah senarai artikel yang dimuatkan dalam siri pertama ini.m/s:92Kandungan
Kata Alu-Aluan

  1. Fatwa Syazah
  2. Ke Arah Menjadikan Malaysia Sebagai Pusat Fatwa Sedunia
  3. Ijtihad Sebagai Manhaj Istinbat Hukum Dalam Pengeluaran Fatwa
  4. Impak Internet Dalam Penyebaran Maklumat Kefatwaan
  5. Mufti: Fatwa Perseorangan Dan Majlis
  6. Pendermaan Organ Dari Perspektif Islam
  7. Penyelarasan Fatwa Di Malaysia: Kekangan Dari Aspek Perundangan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...