Monday

Maimun Aqsha Abdin Lubis et.al (2009) Perbandingan Antara Falsafah Pendidikan Barat dengan Falsafah Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia./110

BUKU Perbandingan Antara Falsafah Pendidikan Barat dengan Falsafah Pendidikan Islam adalah membincangkan tentang falsafah yang menjadi peganan hidup masyarakat Barat dan perkembangannya kepada falsafah yang menunjangi corak pendidikan mereka. Falsafah pendidikan tradisional dan falsafah pendidikan moden serta aliran-aliran pemikiran yang lahir dari kedua- dua falsafah tersebut turut diperjelaskan. Buku ini juga mengupas tentang pandangan Islam terhadap falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam dari segi konsep, sumber, kepentingan, matlamat, skop dan bidang serta falsafah pendidikan Islam ke arah menjana modal insan cemerlang dan kemudiannya membuat satu perbandingan di antara falsafah Barat dengan falsafah Islam. Kandungan buku ini sangat sesuai untuk dijadikan panduan, bahan rujukan dan bacaan para pendidik dan para pelajar. m/s:68

BAB 1: DEFINISI

1.0. Pendahuluan
1.1 Definisi
1.1.1 Falsafah
1.1.2 Pendidikan
1.1.3 Islam
1.1.4 Barat
1.2 Kesimpulan

BAB 2: FALSAFAH UMUM (BARAT)

2.0 Pendahuluan
2.1 Falsafah Tradisional dan Falsafah Moden
2.1.1 Idealisme
2.1.2 Realisme
2.1.3 Pragmatisme
2.1.4 Eksistensialisme
2.3 Kesimpulan

BAB 3: FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

3.0 Pendahuluan
3.1 Perenialisme
3.2 Esensialisme
3.3 Progresivisme
3.4 Rekonstruksionisme
3.5 Eksistensialisme
3.6 Kesimpulan


BAB 4: FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

4.0 Pendahuluan
4.1 Konsep Falsafah Pendidikan Islam
4.2 Sumber Falsafah Pendidikan Islam
4.3 Kepentingan Falsafah Pendidikan Islam
4.4 Matlamat Pendidikan Islam
4.5 Skop dan Bidang Pendidikan Islam
4.6 Pembentukan Kurikulum Pendidikan Islam
4.7 Falsafah Pendidikan Islam ke arah menjana modal insan cemerlang
4.8 Falsafah Pendidikan Islam di Malaysia
4.9 Kesimpulan

BAB 5: PANDANGAN ISLAM TERHADAP FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

5.0 Pendahuluan
5.1 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Perenialisme
5.2 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Esensialisme
5.3 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Progresivisme
5.4 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Rekonstruksionisme
5.5 Pandangan Islam terhadap Falsafah Pendidikan Eksistensialisme
5.6 Perbandingan antara Falsafah Pendidikan Islam Falsafah Pendidikan Barat

RUJUKAN

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...