Saturday

Jurnal Penyelidikan PKB (2008) Penerbit: Jawatankuasa Penyelidikan dan Inovasi: Politeknik Kota Bharu./ 95


JURNAL  ini memaparkan artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang pendidikan, teknologi, pertanian, pengurusan dan pembinaan. Antara artikel yang menarik untuk dibaca ialah Ke Arah Membina Rumah Islamik. Peranan rumah amat besar dalam kehidupan manusia khususnya kaum Muslimin. Rumah berperanan sebagai ruang istirehat, ruang ibadat, ruang pergaulan ahli keluarga, ruang sosial, ruang belajar, ruang pendidikan dan bimbingan serta ruang bekerja. Oleh itu, rumah hendaklah direka bentuk menurut ciri-ciri syariah Islam yang dikenali sebagai rumah Islamik. Ia seharusnya menjadi pilihan oleh setiap Muslim. Artikel lain yang dimuatkan dalam jurnal ini. m/s :96

  1. Impact of Paddy Plantation Activities on Water Quality: Case Study at Ladang Merdeka

  1. Konsep Sistem Pengurusan Pembelajaran Berasaskan Projek Secara Atas Talian (E-SOLMS)

  1. Application of the Artificial Neural Network on Tomato Color Identification

  1. Analisis Motivasi Kerja Juruaudit di Firma Audit Pantai Timur Semenanjung Malaysia

  1. Pengupayaan Psikologikal Dalam Konteks Institusi Pendidikan Tinggi Swasta: Satu Tinjauan Literatur

  1. Ke Arah Membina Rumah Islamik.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...