Thursday

Jurnal ILIM Bil 3, 2010. Penerbit: Institut Latihan Islam Malaysia.Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,/129

PENERBITAN Jurnal ILIM ini menampilkan koleksi artikel terkini dalam pelbagai bidang yang menekankan isu-isu penting semasa berkaitan sosial, perundangan, kewangan dan ekonomi Islam, al-Quran dan ilmu teras, pengurusan organisasi dan disiplin dalam penggunaan bahasa. Pendedahan secara meluas tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita sangat perlu supaya kita berupaya dalam mendepani masalah yang mendatang. Penerbitan Jurnal ILIM berperanan sebagai wadahpenyaluran dan penyebaran maklumat, bahkan ia dilihat sebagai medium untuk menjana percambahan ilmu dan juga idea dalam kalangan pemikir-pemikir Islam. Amat wajar usaha kolaboratif dalam kalangan para dalam pemikir Islam serta semua pihak dapat digembleng demi menjayakan penulisan ilmiah yang sangat berguna dalam dunia moden kita pada hari ini. m/s:198

ISI KANDUNGAN
KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH JAKIM
PRAKATA PENGARAH ILIM
BIODATA PENYUMBANG ARTIKEL

1) Masjid Sebagai Tunjang Aktiviti Sosial Masyarakat Islam : Satu Cadangan Konsep Pelaksanaan
2) Menangani Gejala Pembuangan Bayi : Sejauh Mana Peranan dan Tanggungjawab Ibu Bapa dalam Mendidik Anak-Anak
3) Kaunseling Dalam Pengurusan Organisasi
4) Kepentingan dan Peranan Majlis Penasihat Syariah Dalam Pematuhan Pelaburan dan Kewangan Berasaskan Islam
5) The Prohibition of Riba in The Quran : a Review on Common Transactions and its solution
6) Women’s Rights Laws in Malaysia : ‘Flexibility’ or ‘Transformation’?
7) Kes Pernikahan Tanpa Izin : Isu dan Cabaran
8) Kepentingan Gerhana Terhadap Perkembangan Kajian Saintifik
9) Kritikan Ilmu-Ilmu Al Quran dan Hubungannya dengan Metode Hermeneutik
10) Kesilapan Penggunaan Istilah-Istilah Agama Dalam Penulisan dan Pertuturan Seharian
11) الاعجاز البلاغي في المتشابه اللفظي في القران الكريم دراسه تحليليه

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...