Sunday

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka )(1988),Pelajaran Agama Islam, Selangor: Thinkers Library Sdn. Bhd./108

BUKU Pelajaran Agama Islam ini mengupas secara meluas dan mendalam tentang dasar-dasar atau pokok-pokok kepercayaan dalam Islam yang sangat fundamental, iaitu Aqidah Islamiyah. Perbahasannya mempergunakan cara dan metod baru serta bersifat filosofis. Isinya diolah dalam gaya bahasa khas Hamka yang popular dan menarik. Di dalamnya digabungkan antara dalil-dalil aqli dan dalil-dail naqli, atau antara fikiran dan wahyu. Kupasan dan olahan Prof. Hamka sangat menarik dan membuatkan kita berfikir sejenak dan ia sangat berbeza dengan penulis-penulis yang lain. Kadang-kadang buku ini menyerupai berfilsafat. m/s:452

DAFTAR ISI


PENDAHULUAN
MUKADIMAH

BAB I : MANUSIA DAN AGAMA

1. Yang Ada
2. Penyelidikan Ahli-Ahli
3. Alam Filsafat
4. Agama, fithrat dan Islam
5. Iman, akal dan taqlid

BAB II : DARI SUDUT YANG MANA MENCARI TUHAN?

1. Segi Keindahan dan Seni
2. Fikiran, ilmu dan filsafat
3. Apakah hidup itu?
4. Jalan Tasauf
5. Tuntutan fitnah

BAB III : ALLAH

1. Wujud
2. Filosof dan Kepercayaan kepada Tuhan
3. Tuhan Ada
4. Dialah yang dahulu
5. Dialah yang akhir
6. Tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya
7. Kaya (berdiri sendiri)
8. Wahdaniyat (keesaan yang mutlak)
9. Syirik
10. Membesarkan kubur dan tawassul
11. Tawassul dan Wasilah
12. Qudrat dan Iradah
13. Hikmat
14. Al-Hayat
15. Al-Ilmu
16. As-Sam’u wal basharu ( pendengaran dan penglihatan)
17. al-Kalam (perkataan)
18. Asmau ‘l-husna
19. Mengenal Tuhan dan keindahan alam
20. Mencari Tuhan dalam keindahan Alam
BAB IV : PERCAYA KEPADA YANG GHAIB

1. Pokok pertama kepercayaan
2. Keterangan Agama tentang yang ghaib (insan, malaikat dan iblis)
3. Banyak yang ghaib
4. Malaikat

BAB V: PERCAYA KEPADA KITAB-KITAB

1. Arti Kitab
2. Taurat
3. Zabur
4. Injil
5. Al-Quran atau al-Furqan
6. Intisari al-Kitab
7. Naskah Kitab-Kitab Suci
8. Kepercayaan Islam kepada Kitab-Kitab Suci
9. Al-Quran penutup Segala Kitab
10. Mukjizat al-Quran
11. Bahasa Mukjizat
12. Al-Quran terpelihara

BAB VI : PERCAYA KEPADA RASUL-RASUL

1. Kesatuan Ummat Manusia
2. Kepercayaan kepada Nabi dan Rasul
3. Nabi-nabi dan Mukjizat
4. Wali dan Keramat
5. Wahyu
6. Filsafat dan Nubuat
7. Di antara Nubuat dan Kebesaran
8. Kerasulan yang besar
9. Ummat dakwah dan ummat risalah
10. Al-Quran mukjizat maha besar
11. Tak ada Nabi sesudah Muhammad

BAB VII : KEPERCAYAAN KEPADA AKHIRAT

1. Adakah hidup sesudah hidup yang sekarang?
2. Pokok kepercayaan Islam tentang hari kemudian
3. Pandangan Imam al-Ghazalli
4. Barzakh
5. Umur seseorang dan Umur Dunia
6. Beberapa tanda yang terkenal
7. Berbangkit dan menerima ganjaran
8. Syafa’at Rasullullah

BAB VIII : PERCAYA KEPADA TAQDIR, QADLA DAN QADAR

1. Rukun Iman Keenam
2. Hukum Sebab dan Akibat
3. Adakah manusia bebas dan kuasa?
4. Ayat-ayat taqdir dan ikhtiar
5. Pendidikan jiwa yang murni
6. Pengaruh didikan taqdir
7. Lari kepada taqdir
8. Segala sesuatu yang taqdir
BAB IX : IMAN DAN AMAL SHALEH (Aqidah dan Ibadah)

1. Percaya kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya
2. Mencari jalan keluar
3. Iman dan kesalahan
4. Taubat
5. Amal yang percuma
6. Ma’shiat dan penyakit jiwa
7. Ibadat
8. Tanggungan Negara, masyarakat dan rumah-tangga

KAMUS KECIL KATA-KATA ASING
DAFTAR BACAAN
DAFTAR NAMA-NAMA
DAFTAR ISTILAH

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...