Thursday

Susan R. Horton (1993) Penulisan: Cetusan Pemikiran, Amir Hamzah Ismail et.al (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka/70

APABILA membaca beberapa bahagian dari buku ini, sukar juga untuk mencari apa tujuan dan maksud yang hendak disampaikan. Namun, ada beberapa bahagian mudah untuk difahami, Pertama, buku ini merupakan terjemahan buku Thinking Through Writing yang ditulis oleh Susan R. Horton. Keduanya buku ini melibatkan proses berfikir secara mendalam. Blurb buku ini telah menyatakan bahawa buku ini direka bukan untuk memberitahu anda apa- apa yang perlu dibuat atau bagaimana hendak menulis dengan banyak untuk disusun supaya anda boleh menemui sendiri cara-cara penulisan berfungsi. Buku ini merupakan bahan “ untuk melihat cara kita berfikir”. Terdapat beberapa persoalan penting, perkara untuk dicuba dan diteroka serta dialami. Malahan buku ini mencuba untuk mengajar anda bukan sekadar bagaimana hendak menjawab soalan, tetapi bagaimana hendak mencari soalan untuk ditanyakan. Yang menarik tentang buku ini ialah bagaimana hendak membentuk dan membina konsep sendiri. Melalui konsep yang dibina dan seterusnya mengaplikasikan dalam penulisan. Sebelum membaca buku ini, sebaiknya anda membaca buku Tertib Mengarang  Asas Retorik Untuk Pelajar dan Pendidik yang ditulis oleh Awang Sariyan. Buku lain yang boleh dibaca juga ialah buku Komunikasi Kewartawanan (Sulaiman Masri& Razali Ayob). m/s:261

Kandungan
Penghargaan
1. Apakah Penulisan dan Mengapa Melakukannya
2. Apakah Esei Sebenarnya
3. Apakah Konsep, dan Apakah Kaitannya dengan Penulisan
4. Bagaimanakah Akal anda berfungsi?
5. Menulis Tentang Pembacaan
6. Di Mana dan Bagaimana Seseorang Memperoleh Idea: Meneliti Bagaimana Fikiran Anda Berfungsi.
7. Di Mana dan Bagaimana Seseorang Memperoleh Idea Fikiran Orang lain Berfungsi.
8. Konsep Orang Lain
9. Membentuk Konsep Anda Sendiri
10. Penajaman-Konsep
11. Mendiskriminasi
12. Pembandingan
13. Mengenal Pasti dan Mencipta Metafora
14. Esei yang terpanjang dari Mula hingga Akhir
• Peringkat 1: Permulaan Sebelum Bermula
• Peringkat 2: Tabiat Gemar Mendengar
• Peringkat 3: Penghasilan Bahan
• Peringkat 4:Pencatatan Nota
• Peringkat 5:Menyusun Nota
• Peringkat 6:Fasa Perencanaan
• Peringkat 7:Membentuk Hipotesis : Mendapatkan Kenyataan tesis
• Peringkat 8: Menulis Draf pertama
• Peringkat 9: Menyemak atau Merumus Semula Draf Pertama
• Peringkat 10: Mengedit Draf Terakhir


Bibliografi


Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...