Friday

Prosiding Simposium Tamadun Islam Abad Pertengahan II - Politik, Ekonomi, Sosial Dan Intelektual Era Andalusi(2007) Penerbit: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/82

PROSIDING Simposium Tamadun Islam Abad Pertengahan II - Politik, Ekonomi, Sosial Dan Intelektual Era Andalusi  diadakan pada 17 Mac 2007 / 27 Safar 1428H di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. 25 kertas kerja dibentangkan dan prosiding ini memuatkan 25 makalah yang membincangkan segenap aspek tentang andalusi, bermula dari sejarah sehingga kegiatan intelektual. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan kepada ahli akademik amnya dalam bidang kajian Andalus. Antara tajuk dan penulis makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut. m/s 340

1. Seni Bina Andalus Di Cordova: Lambang Kemegahan Masyarakat Islam Sejagat


2. Abu Hayyan al-Gharnati: Tokoh Bahasa dan Linguistik Kelahiran Cordova


3. Ibn Malik: Tokoh Bahasa Arab Dari Andalus
4. Sumbangan Ulama Andalus Dalam Perkembangan Ilmu Falak Pada Abad Pertengahan: Satu Tinjauan Sejarah


5. Ibn Hazm dan Sumbangannya Kepada Heresiografi


6. Dari Baghdad Ke Cordova: Satu Sorotan Terhadap Ciri dan Keistimewaan Kitab al-Amali Karya Abu ‘Ali al-Qali al-Baghdadi al-Andalusi


7. Pendalilan Kewujudan Tuhan Menurut Musa b. Maymun (Moses Ben Maimonides) (1135-1204M)


8. Perkembangan Intelektual Di Andalus dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Tamadun Eropah.


9. Pencapaian Muluk al-Tawa’if Dalam Aspek Politik dan Tamadun Di Andalus: Satu Analisa


10. Pembaharuan Ibn Mada’ al-Qurtubi Dalam Pemikiran Tatabahasa Arab


11. Tafsir al-Qurtubi Sebagai Sumber Rujukan Disiplin Ilmu Bahasa Arab


12. Penyebaran Islam Di Andalus Menurut Perspektif Dakwah


13. Keadilan Pemerintahan Islam Terhadap Minoriti Yahudi Di Andalus: Satu Perbandingan Sejarah


14. Ibn Khafajah dan Puisi Jihad Di Andalus


15. Al-Zahrawi Dalam Sumber Berbahasa Melayu


16. Perkembangan Tamadun Islam Di Andalus (711-1492M): Satu Sorotan Sejarah Menurut Sumber-sumber Berbahasa Indonesia
17. Detik Kejatuhan Andalus Dalam Serumpun Puisi: Sorotan Terhadap Puisi Ratapan


18. Permulaan dan Perkembangan Keilmuan Di Andalus.


19. Perkembangan dan Pengaruh Sains Astronomi Andalus Ke Atas Perkembangan Sains Astronomi Eropah.


20. Ibn Hazm al-Andalusi: Satu Analisis Biografi


21. Al-Zajal: Sebuah Genre Puisi Di Andalus


22. Prosa Rasa’il Di Andalus: Perkembangan dan Sumbangan Pada Kurun Ke-5H


23. Averroisme: Dari Andalus Ke Paris


24. Peranan Intelektual Yahudi Era Andalusi Dalam Pemindahan Khazanah Islam Kepada Tamadun Eropah: Satu Analisis Dari Sudut Disiplin Kesusasteraan


25. Ahli Tatabahasa Arab Andalus Beraliran Baghdad

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...